MUP USK apeluje na sve građane da u se periodu od 18.03.-01.04.2020. godine, suzdrže od podnošenja zahtjeva iz djelokruga rada ovog Ministarstva

17.03.2020 - 18:41 by Administrator

U cilju prevencije širenja koronavirusa, Ministarstvo unutrašnjih poslova, apeluje na sve građane da  u se periodu od 18.03.20120.godine do 01.04.2020.godine, suzdrže od podnošenja zahtjeva iz djelokruga rada ovog Ministarstva, ukoliko isti nisu hitne prirode. Sve informacije mogu zatjevati putem telefona ili e-maila, te na takav način ukratko obrazložiti svoj zahtijev kojom prilikom će od uposlenika ovog Ministarstva biti obaviješteni o načinu podnošenja zahtjeva sa potrebnim prilozima  za njegovo rješavanje.

Građani se mogu obratiti na sljedeće brojeve telefona i e-mail:

Ministarstvo unutrašnjih poslova telefon: 037/224-224 mail: mupusk@mupusk.gov.ba

Sektor za pravne poslove telefon: 037/227-758 i 227-768 mail: pravniposlovi@mupusk.gov.ba

Odsjek za administraciju Bihać telefon:  037/227-281, 222-224  i registracija vozila 037/222-243,

Odsjek za administraciju Bosanska Krupa telefon: 037/474-230 i 471-122 mail oupid_bkrupa@mupusk.gov.ba

Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac telefon: 037/882-487 i 881-350 oupid_bpetrovac@mupusk.gov.ba

Odsjek za administraciju Cazin telefon: 037/514-655 i 511-707 mail: oupid_cazin@mupusk.gov.ba

Odsjke za administraciju Velika Kladuša telefon:037/770-011 i 773-401 mail: oupid_vkladusa@mupusk.gov.ba

Odsjek za administraciju Bužim telefon: 037/410-843 i 410-018 mail: oupid_buzim@mupusk.gov.ba

Odsjek za administraciju Sanski Most telefon: 037/686-825 i 682-321 mail: oupid_smost@mupusk.gov.ba

Odsjek za administraciju: Ključ telefon: 037/661-132 i 661-952 mail: oupid_kljuc@mupusk.gov.ba

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

25.02.2020

JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ZATVORENIH ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

06.02.2020

PONOVNI JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

21.01.2020

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA ZA PRODAJU ORUŽJA ...

Na osnovu člana 55.  Zakona o oružju i miniciji ( „Službeni glasnik ...

20.01.2020

JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ZATVORENIH ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

Javne Nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

23.06.2020

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora (05-05/01-11-656/20) ...

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava