Nove naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite Unsko-sanskog kantona

22.03.2020 - 17:21 by Administrator

Kantonalni štab civilne zaštite zasjedao je danas u Bihaću te donio sedam naredbi uključujući zabranu kretanja na području USK vremenskom periodu od 18:00 do 05:00 sati. Premijer USK Mustafa Ružnić, koji obavlja i funkciju komandanta CZ USK apeluje na građane da se strogo pridržavaju izrečenih naredbi i poštuju sve druge preventivne i higijenske mjere i tako doprinesu borbi protiv širenja novog koronavirusa čuvajući svoje i zdravlje svojih najbližih.

Danas je KŠ CZ USK donio naredbe o:
- Zabrani kretanja građanima na području Unsko-sanskog kantona u vremenskom periodu od 18:00 do 05:00 sati. Naređuje se zabrana kretanja građanima na području Unsko-sanskog kantona u vremenskom periodu od 18:00 do 05:00 sati. Iz ove Naredbe izuzimaju se samo zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Unsko-sanskog kantona, kao i radnici preduzeća čiji radni proces je organizovan u smjenama za vrijeme trajanja ove zabrane.

- Naredbu kojom se stavlja se van snage Naredba Kantonalnog Štaba civilne zaštite USK, broj: 15-40-4-3326-2/20 od 20.03.2020. godine.

- Naredbu svim gradskim/općinskim štabovima civilne zaštite na području Unsko-sanskog kantona da pozovu i da im se na raspolaganje stave predstavnici lokalnih JU i JP, kao i predstavnici vjerskog, kulturnog i sportskog života općina i gradova, te da sa istima u okviru svojih nadležnosti uspostave jasne procedure djelovanja i koordinacije u pravcu poduzimanja preventivnih mjera i saniranja posljedica izazvanih koronavirusom COVID-19 na području svojih lokalnih zajednica. Imenovani štabovi civilnih zaštita mjesnih zajednica imaju obavezu da, uz jasno uspostavljene procedure djelovanja upućene od strane gradski/općinski štabova civilne zaštite, nadziru osobe kojima su izdata rješenja o samoizolaciji ili zdravstvenom nadzoru zbog preventivne zaštite od koronavirusa COVID-19, te da u saradnji sa savjetima mjesnih zajednica pružaju pomoć u snadbjevanju namirnicama građana starije životne dobi i građana za koje se iskaže potreba, kao i ostalih neophodnih radnji usmjerenih na sprječavanje i suzbijanje posljedica po zdravlje stanovništva u uslovima pandemije koronavirusa COVID-19.

- Naredbu organima upravljanja i rukovođenja JU Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona i JU Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona da u skladu sa zakonskim propisima i Odluke o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona, pronađu odgovarajući zakonski način za stavljanje na raspolaganje akomuliranih sredstva i sredstava rezerve sa kojima raspolažu njihove ustanove za hitnu nabavku neohodne medicinske opreme i sredstava zaštite, kao i sredstava za liječenje oboljelih od koronavirusa COVID-19.

- Naredbu ZU Kantonalna bolnica „dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać da hitno uspostavi izolatorij gdje bi bile smještene oboljele osobe IV kategorije (kritično oboljelih koronavirusom COVID-19). Naređuje se zdravstvenim ustanovama/domovima zdravlja na području Unsko-sanskog kantona da uspostave lokalne izolatorije (u koji bi bile smještene teško oboljele osobe koronavirusom COVID-19 III kategorije, kao i srednje teško oboljele osobe koronavirusom COVID-19 II kategorije po procjeni ovlaštenog ljekara) na područjima gradova i općina Unsko-sanskog kantona.

- Naredbu za sve organizacije koje se žele uključiti u pružanju pomoći starim i iznemoglim osobama koje su u samoizolaciji ili zdravstvenom nadzoru zbog preventivne zaštite od koronavirusa COVID-19, kao i ostaloj starijoj populaciji, da svoje djelovanje moraju prijaviti nadležnom crvenom križu u općinama i gradovima i Crvenom križu Unsko-sanskog kantona.

- Naredbu Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta i JU Pedagoški zavod USK-a da hitno za potrebe svih učenika osnovnih i srednjih škola uspostavi online nastavu i donese Priručnik za nastavnike i učenike za upotrebu i rad online platformi. Naređuje se Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a da hitno izvrši unutrašnju preraspodjelu finansijskih sredstava Ministarstva, za nabavku tehničke opreme za praćenje online nastave djece čiji su roditelji u stanju socijalne potrebe ili stanju socijalne ugroženosti, kao i za roditelje koji imaju troje ili više djece koja pohađaju nastavu u osnovnim i srednjim školama.

Preuzmi NAREDBE:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

16.11.2020

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

03.11.2020

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

09.10.2020

Oglas za imenovanje na poziciju kantonalnog ...

Preuzmi oglas: Oglas za imenovanje na poziciju kantonalnog pravobranioca 

06.10.2020

ISPRAVKA I DOPUNU JAVNOG KONKURSA

Preuzmi dokument: Ispravka i dopuna konkursa, 06.10.2020.

Javne Nabavke

26.11.2020

Nabavka tri putnička motorna vozila

Nabavka tri putnička motorna vozila

18.11.2020

LOT 1, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

LOT 1, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

18.11.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača