O B A V J E Š T E NJ E

18.01.2019 - 07:59 by Administrator

Komisija za izbor državnih službenika/namještenika na određeno vrijeme

Broj: 05/01-34-386/2018

Datum: 16.01.2019. godine

O B A V J E Š T E NJ E

     Obavještavaju se kandidati čije su prijave na Javni konkurs/oglas za prijem državnih službenika/namještenika na određeno vrijeme u MUP USK potpune, blagovreme i koji ispunjavaju uvjete za prijem u radni odnos na određeno vrijeme da će se pismeni dio ispita održati u službenim prostorijama MUP USK u sjedištu dana 25.01.2019. godine sa početkom u 11 sati.

Kandidati su u obavezi sa sobom ponijeti ličnu kartu i hemijsku olovku.

Propisi iz opisa radnog mjesta koji će biti obuhvaćeni procesom testiranja su slijedeći;

  • Zakon o upravnom postupku F BiH (Sl. glasnik F BiH, broj: 2/98 i 48/99),
  • Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH (Sl. glasnik BiH, br. 49/06),
  • Zakon o zaštiti tajnih podataka BiH (Sl. glasnik BiH, br. 54/05 i 12/09),
  • Zakon o slobodi pristupa informacijama u F BiH (Sl. glasnik FBiH, br. 48/11 i 32/01),
  • Zakon o putnim ispravama BiH (Sl. glasnik BiH, broj: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13),
  • Pitanja iz oblasti protukoruptivnog zakonodavstva ili odgovarajuće odredbe tih propisa.

 

KOMISIJA ZA IZBOR:                                         

Mulalić Said – predsjednik Komisije i član Komisije ispred Sindikata

Mulić Jasmina - član Komisije

Velagić Alisa - član Komisije

 

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

18.07.2019

JAVNI OGLAS

JAVNI OGLAS Za prijem namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvo unutrašnjih ...

05.07.2019

J A V N I P O Z I V

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko- sanskog kantona na osnovu člana 24. ...

03.07.2019

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA

Broj: 05-03/01- 34-246 /2019    Dana: 02.07.2019.godine   Na ...

30.05.2019

JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 71. Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona ...

Javne Nabavke

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

11.07.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava