O B A V J E Š T E NJ E

18.01.2019 - 07:59 by Administrator

Komisija za izbor državnih službenika/namještenika na određeno vrijeme

Broj: 05/01-34-386/2018

Datum: 16.01.2019. godine

O B A V J E Š T E NJ E

     Obavještavaju se kandidati čije su prijave na Javni konkurs/oglas za prijem državnih službenika/namještenika na određeno vrijeme u MUP USK potpune, blagovreme i koji ispunjavaju uvjete za prijem u radni odnos na određeno vrijeme da će se pismeni dio ispita održati u službenim prostorijama MUP USK u sjedištu dana 25.01.2019. godine sa početkom u 11 sati.

Kandidati su u obavezi sa sobom ponijeti ličnu kartu i hemijsku olovku.

Propisi iz opisa radnog mjesta koji će biti obuhvaćeni procesom testiranja su slijedeći;

  • Zakon o upravnom postupku F BiH (Sl. glasnik F BiH, broj: 2/98 i 48/99),
  • Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH (Sl. glasnik BiH, br. 49/06),
  • Zakon o zaštiti tajnih podataka BiH (Sl. glasnik BiH, br. 54/05 i 12/09),
  • Zakon o slobodi pristupa informacijama u F BiH (Sl. glasnik FBiH, br. 48/11 i 32/01),
  • Zakon o putnim ispravama BiH (Sl. glasnik BiH, broj: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13),
  • Pitanja iz oblasti protukoruptivnog zakonodavstva ili odgovarajuće odredbe tih propisa.

 

KOMISIJA ZA IZBOR:                                         

Mulalić Said – predsjednik Komisije i član Komisije ispred Sindikata

Mulić Jasmina - član Komisije

Velagić Alisa - član Komisije

 

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

07.07.2020

JAVNI POZIV za prodaju aparata za gašenje ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih ...

25.02.2020

JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ZATVORENIH ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

06.02.2020

PONOVNI JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

21.01.2020

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA ZA PRODAJU ORUŽJA ...

Na osnovu člana 55.  Zakona o oružju i miniciji ( „Službeni glasnik ...

Javne Nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

23.06.2020

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora (05-05/01-11-656/20) ...

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

10.07.2020

.

Obavještenja iz ministarstava

10.07.2020

.