Obavijest: Polaganje pripravničkog ispita za zdravstvene radnike

14.05.2020 - 14:03 by Administrator

Dana 26.05.2020. godine (utoratak) sa početkom u 15,00 sati, u službenim prostorijama Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike u Bihaću, organizovano je polaganje pripravničkog ispita za zdravstvene radnike sa završenom srednjom školom za sručno zvanje medicinske sestre-tehničare  za slijedeće kandidate:

 1. Bašić (Sead) Kenan 
 2. Mureškić (Senad) Emina 
 3.  Ćehajić (Omer) Alma
 4.  Hrustić (Izet) Kenan 
 5. Albabić (Mirsad) Ajla 
 6.  Burzić (Sulejman) Emir 
 7. Čović (Samir) Đula 
 8. Dautović (Amir) Selvina 
 9. Dželalagić (Mirhad) Emina
 10. Beganović (Rifet) Indira
 11. Hadžić (Hasib) Adnan
 12. Rukavina (Miroslav) Tadej
 13. Muharemović (Senad) Senaid
 14. Šakanović (Mirsad) Adelina
 15. Hamulić (Almir) Emil

Dana 28.05.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 15,00 sati, održat če se stručni ispit za medicinske sestre-tehničare  za slijedeće kandidate:

 1. Kečalović (Nedžad) Dinko
 2. Kličić (Senad) Fatima
 3. Redžić-Japić (Hasan) Nisveta
 4. Žerić (Amir) Samra
 5. Lonić (Mujo) Melina
 6. Jašaragić (Almin) Amar
 7. Aldžić (Enes) Elhamna
 8. Mahmutagić (Refik) Aida
 9. Sušić (Nusret) Elmin  
 10. Kurtović (Idriz) Lejla
 11. Dautović (Emir) Smail
 12. Dautović (Amir) Adelisa
 13. Majetić (Medžid) Samra
 14. Pjanić (Senad) Sajna
 15. Ćosić (Midhet) Belmin

Dana 01.06.2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 15,00 sati, održat če se stručni ispit za medicinske sestre-tehničare  za slijedeće kandidate:

 1. Husić (Ejub) Vanesa
 2. Suljanović – Čelebić (Derviš) Sanita
 3. Dujmović (Martin) Andrijana
 4. Okanović (Nihad) Nejra
 5. Dedić (Hasan) Sanja
 6. Hebilović (Mehmed) Velija
 7. Kozlica (Himzo) Elma 
 8. Halkić (Ismet) Ilma
 9. Ćehić (Enver) Alisa
 10. Baltić (Bekir) Belma
 11. Dizdarević (Zarif) Elma
 12. Liđan (Derviš) Adem
 13. Delić (Amir) Edvin
 14. Ćatić (Kasim) Almedina
 15. Seferović (Senad) Fuad

Dana 04.06.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 15,00 sati, održat če se stručni ispit za medicinske sestre-tehničare  za slijedeće kandidate:

 1. Bećirspahić (Hasan) Ibrahim
 2. Puškar (Almir) Almira
 3. Begović (Senad) Sedina
 4. Balić (Smajo) Enver
 5. Bejtić (Ahmet) Sadet
 6. Žerić (Sabahudin) Elmedin
 7. Kozlica (Suvad) Selma
 8. Šahinović ( Senad) Sumeja
 9. Velić (Mehmed) Emira
 10. Burzić (Sulejman) Musa
 11. Bajraktarević (Nazif) Harisa
 12. Delalić (Rasim) Ajla
 13. Hirkić (Semir) Elma
 14. Čohodar (Mirsad) Ramalaida
 15. Begić (Dževad) Dženis

Svi kandidati koji pristupe ispitu dužni su posjedovati ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument.

U cilju lične zaštite kandidati su obavezni imati zaštitnu masku, rukavice i hemisku olovku, te držati propisanu socijalnu distancu.  

        Uplata sredstava za polaganje stručnog ispita vrši se na:

        Ž.r. 338 000 221 000 5877 Uni credit bank – Bužet Kantona

        Vrsta prihoda 722631

        Budžetska organizacija 1701001

        Općina za koju se uplaćuje 003

        Svrha: Troškovi polaganja stručnog ispita

        Visina naknade: 180,00 KM 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

17.02.2020

TRI JAVNA OGLASA

U nastavku objavljujemo tri javna oglasa: JAVNI  OGLAS ZA NOMINIRANJE/ ...

15.11.2019

Javni oglas za nominiranje/ imenovanje člana ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

30.10.2019

Javni poziv

Javni poziv

Javne Nabavke

27.05.2020

Nabavka kafe aparata

Nabavka kafe aparata

22.05.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

22.05.2020

Odluka

Odluka.

20.05.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke