Odluka o poništenju javnog poziva i postupka po javnom pozivu

31.12.2020 - 15:23 by Administrator

Na osnovu člana 24. Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona («Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona» broj:13/16,16/17) i preporuke Komisije date u Zapisniku sa otvaranja prispjelih ponuda za otvaranje prispjelih ponuda za zakup prostora za potrebe Odsjeka za administraciju Bihać, Sektora za pravne poslove, Ministarstva unutrašnjih poslova broj: 05-01-11-1549/20 od 28.12.2020.godine i broj: 05-01-11-1549/20 od 29.12.2020.godine, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova, d o n o s i:

O D L U K U

o poništenju javnog poziva i postupka po javnom pozivu

Član 1.

Poništava se Javni poziv i postupak po javnom pozivu za prikupljanje pismenih ponuda radi zakupa poslovnog prostora za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, broj: 05-01-11-1549/20 od 18.12.2020.godine.

Član 2.

Javni poziv i postupak po javnom pozivu iz člana 1. ove Odluke poništava se iz razloga što Javni poziv nije objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Ministarstva unutrašnjih poslova, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku.

O b r a z l o ž e nj e

 

Članom II Javnog poziva za prikupljanje pismenih ponuda radi zakupa poslovnog prostora za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova broj: 05-01-11-1549/20 od 18.12.2020.godine, navedeno je da će se objava izvršiti u dnevnim novinama „Oslobođenje“. Budući da Javni poziv i postupak po javnom pozivu nije objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“, odnosno da je isti objavljen na web stranici ovog Ministarstva, odlučeno je kao u Odluci.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ministarstvu unutrašnjih poslova u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

31.12.2020

Odluka o poništenju javnog poziva i postupka ...

Na osnovu člana 24. Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona ...

18.12.2020

JAVNI POZIV za prikupljanje pismenih ponuda ...

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup poslovnog prostora za potrebe  ...

17.12.2020

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA za prijem ...

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA za prijem namještenika na neodređeno ...

Javne Nabavke

19.01.2021

Odluka o odobravanju iznosa subvencije iz ...

Preuzmi dokument:  Odluka o odobravanju iznosa subvencije iz "Fonda ...

17.01.2021

Nabavka usluga štampanja

Nabavka usluga štampanja

17.01.2021

Nabavka usluga pranja vozila

Nabavka usluga pranja vozila

17.01.2021

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske ...

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske opreme

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava