Održan drugi sastanak Kantonalne radne grupe za izradu „Studije uvođenja biciklizma u Unsko-sanskom kantonu“

13.09.2019 - 15:28 by Administrator

Dana 13.9.2019. godine, u organizaciji Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša održan je drugi sastanak Kantonalne radne grupe za izradu „Studije uvođenja biciklizma u Unsko-sanskom kantonu“.

Do sada su po ovom projektu održana dva sastanka u Ministarstvu, zatim, prvi sastanak Kantonalne radne grupe, te osam sastanka u gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona između konsultanta i članova radne grupe. Navedeni sastanci su između ostalog bili osnova da se od strane konsultanta pripremi Nacrt dokumenta koji je prezentiran na današnjem sastanku, te da se isplaniraju završne aktivnosti i obaveze od strane svih učesnika u ovom projektu.

Po okončanju izrade „Studije uvođenja biciklizma u Unsko-sanskom kantonu“ unaprijedit će se uslovi za zaštitu okoliša, jer će implementacijom iste unaprijediti se i promovirati se biciklizam kao poželjno prevozno sredstvo prvenstveno zbog svoje ekološke prihvatljivosti, koristi za zdravlje onih koji ga koriste kao oblik prevoza, smanjenog korištenja motornih vozila, jeftinih prevoznih troškova, te neagresivnog zauzimanja prometnih i drugih javnih površina.

Također sa druge strane kreirat će se mogućnost da Unsko-sanski kanton i lokalne zajednice imaju dokument na osnovu kojega će u budućnosti moći ulagati u ovu oblast, odnosno da mogu kandidirat projekte kod kantonalnih i entitetskih vlasti, kao i kod domaćih i međunarodnih financijskih institucija i fondova.

Projekat financijski je podržan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a konsultant koji je nakon okončane tenderska procedura javne nabavke odabran da radi istu je firma „Enova“ d.o.o. iz Sarajeva. U izradi iste, konsultantu pored predstavnika Ministarstva pomaže kantonalna radna grupa koja se sastoji od po jednog predstavnika lokalnih zajednica, Ministarstva privrede, Regionalne direkcije cesta USK i predstavnika biciklističkih klubova.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

22.07.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "HNK COMPANY" Bosanska Krupa ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "BUSHEL" Bihać za izdavanje ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA Bosnia" d.o.o. Tuzla za izdavanje ...

12.06.2020

Javni poziv za kandidiranje projekata za ...

Dokumentacija u prilogu: Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu namjenskih ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava