Održan II sastanak Kantonalne radne grupe za izradu „Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona“

09.12.2019 - 21:00 by Administrator

Danas 9.12.2019.godine sa početkom u 10:00 sati u sali za sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona održan je II sastanak Kantonalne radne grupe za izradu „Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona“.

Naime, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u partnerstvu sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u novembru 2018. godine aplicirali su kod Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na Javni konkurs sa projektnim prijedlogom pod nazivom „Plan zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona“. 

Obzirom da je projekt odobren za sufinanciranje, realizirane su prve aktivnosti kao što su odabir konsultanta shodno Zakonu o javnim nabavkama BiH, potpisani ugovori, zatim je Vlada Unsko-sanskog kantona na prijedlog gradova i općina imenovala Kantonalnu radnu grupu za izradu „Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona“. Nakon toga održan je prvi sastanak Kantonalne radne grupe, a nakon toga od strane konsultanta i u dogovoru sa istima izvršen terenski obilazak svih lokanih zajednica Unsko-sanskog kantona. 

Kako je konsultant u završnoj fazi izrade Nacrta „Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona“, danas je održan drugi sastanak Kantonalne radne grupe na kojem je prezentiran dokument koji između ostalog uključuje: postojeće stanje, tj. analizu prikupljenih podataka, strateške i operativne ciljeve sa definiranim programima i projektima, te način prioritetizacije planiranih programa i projekata, i tehnički dio dokumenta, odnosno pregled aglomeracija za svaki grad i općinu sa njihovim prioritetima.

Ovo je bila prilika da ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Adnan Alagić, istakne da se radi o dokumentu koji će definirati prijedloge mjera koje je neophodno poduzeti kako bi se unaprijedio proces rješavanja problema odvodnje fekalnih voda i njihov odgovarajući tretman u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona sa svrhom unapređenja stanja okoliša, zaštite biološke raznolikosti i zaštite javnog zdravlja, odnosno unaprijedila kvaliteta življenja građana Unsko-sanskog kantona i Sliva rijeke Une.

Radi se o projektu koji je financijski podržan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u iznosu od 50% njegove ukupne vrijednosti.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

22.07.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "HNK COMPANY" Bosanska Krupa ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "BUSHEL" Bihać za izdavanje ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA Bosnia" d.o.o. Tuzla za izdavanje ...

12.06.2020

Javni poziv za kandidiranje projekata za ...

Dokumentacija u prilogu: Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu namjenskih ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava