Održan pripremni sastanak vezano za izradu Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona

24.07.2019 - 11:00 by Administrator

Dana 23.7.2019. godine u prostorijama Vlade Unsko-sanskog kantona održan je pripremni sastanak vezano za izradu Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i firme “Una Consulting” d.o.o. Bihać koji su u proceduri javne nabavke izabrani za konsultantsku firmu koja će izraditi navedeni dokument.

Svrha sastanka bila je upoznavanje konsultanta sa dosada provedenim aktivnostima od strane Ministarstva, te dogovor vezano za metodologiju, dinamiku, strukturu, format i pristup izrade dokumenta. Također dogovoreno je ko će biti ključne osobe na implementaciji projekta, rok izrade dokumenta te način prikupljanja neophodne zakonske, strateško-planske i projektne dokumentacije kako sa kantonalnog tako i sa lokalnog nivoa. 

Na sastanku su potvrđeni termini i planirane aktivnosti za naredni period, a najznačajnija je održavanje sastanka sa članovima Kantonalne radne grupe za izradu Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona. 

Naime, radi se o projektu za čiju je implementaciju Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona obezbijedilo sredstva za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

21.08.2019

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za rekonstrukciju ...

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za rekonstrukciju i modernizaciju dijela magistralne ...

20.08.2019

Javni poziv: Uvid u idejni projekat obilaznice ...

Javni poziv: Uvid u idejni projekat obilaznice Bihaća, dionica Jablanska ulica - ...

15.08.2019

Javni poziv na uvid u Glavni projekat rekonstrukcije ...

Javni poziv na uvid u Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice na cesti M5 u naselju ...

24.07.2019

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za rekonstrukciju ...

"Poštovani korisnici, nakon što smo uočili da je tekst Javnog ...

Javne Nabavke

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

11.07.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

09.07.2019

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila ...

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila  u toku 2019. godine 

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava