Održan pripremni sastanak vezano za izradu Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona

24.07.2019 - 11:00 by Administrator

Dana 23.7.2019. godine u prostorijama Vlade Unsko-sanskog kantona održan je pripremni sastanak vezano za izradu Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i firme “Una Consulting” d.o.o. Bihać koji su u proceduri javne nabavke izabrani za konsultantsku firmu koja će izraditi navedeni dokument.

Svrha sastanka bila je upoznavanje konsultanta sa dosada provedenim aktivnostima od strane Ministarstva, te dogovor vezano za metodologiju, dinamiku, strukturu, format i pristup izrade dokumenta. Također dogovoreno je ko će biti ključne osobe na implementaciji projekta, rok izrade dokumenta te način prikupljanja neophodne zakonske, strateško-planske i projektne dokumentacije kako sa kantonalnog tako i sa lokalnog nivoa. 

Na sastanku su potvrđeni termini i planirane aktivnosti za naredni period, a najznačajnija je održavanje sastanka sa članovima Kantonalne radne grupe za izradu Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona. 

Naime, radi se o projektu za čiju je implementaciju Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona obezbijedilo sredstva za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

04.12.2019

Javni poziv: Uvid u Arhitektonski snimak ...

Javni poziv: Uvid u Arhitektonski snimak izvedenog stanja, broj: AGP 05-09/19 iz ...

27.11.2019

Uvid u idejni projekat za izgradnju sistema ...

Preuzmi dokument: Uvid u idejni projekat za izgradnju sistema navodnjavanja na ...

07.11.2019

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "I-CRNI" ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "I-CRNI" d.o.o. Cazin za izdavanje ...

22.10.2019

Poziv na uvid u idejni projekat: Izdavanje ...

Poziv na uvid u idejni projekat:  Izdavanje urbanističke saglasnosti za ...

Javne Nabavke

27.11.2019

Odluku o poništenju postupka javne nabavke, ...

Preuzmi dokument:  Odluku o poništenju postupka javne nabavke, ...

19.11.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke ...

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke za Nabavku jednog putničkog motornog ...

15.11.2019

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

15.11.2019

Poništenje Javnog poziva za prikupljanje ...

Preuzmi dokument: Poništenje Javnog poziva za prikupljanje ...

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava