Održan Prvi godišnji sastanak predstavnika projektantsko-građevinskog sektora Unsko-sanskog kantona

20.12.2019 - 09:52 by Administrator

U organizaciji Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u svrhu jačanja partnerskih odnosa javnog i privatnog sektora dana 19.12.2019. godine održan je Prvi godišnji sastanak predstavnika projektantsko-građevinskog sektora Unsko-sanskog kantona.

Cilj sastanka kojem je prisustvovalo 70 učesnika, bio je unaprijediti postojeću saradnju između ova dva sektora, na način da se u partnerstvu revidira postojeća zakonska regulativa i prostorno-planska dokumentacija, a sve sa svrhom pojednostavljenja i transparentnosti procedura kako bi se unaprijedilo poslovno okruženje, poboljšali uslovi rada, odnosno kreirao bolji ekonomski i poslovni ambijent koji treba doprinijeti unapređenju poslovanja kompanija sa područja Unsko-sanskog kantona.

Kako je istaknuo ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Adnan Alagić, na ovom sastanku su pored predstavnika gradskih i općinskih službi za urbanizam i prostorno planiranja, prisustvovali u najvećem broju predstavnici privatnog sektora sa područja Unsko-sanskog kantona i koji su imali samo riječi pohvale što su po prvi put kako postoji Unsko-sanski kanton na jednom mjestu okupljeni stručnjaci iz ove branše.

Ovo je ujedno bila prilika da ih ministar Alagić pozove da budu partneri Ministarstvu prije svega kod izrade zakonskih rješenja, ali i drugih aktivnosti čiji je cilj unapređenje standarda i kvalitete rada ovog sektora.

Na sastanku su prezentirani propisi iz oblasti prostornog uređenja i građenja, energijske efikasnosti, inovativna softverska rješenja iz oblasti projektiranja, te dio projekta koji se odnosi na Međunarodni aerodrom Bihać.

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša ovaj sastanak organiziralo je na prijedlog i u partnerstvu sa konzultantskom firmom „Euroing“ d.o.o. iz Bihaća.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

22.07.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "HNK COMPANY" Bosanska Krupa ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "BUSHEL" Bihać za izdavanje ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA Bosnia" d.o.o. Tuzla za izdavanje ...

12.06.2020

Javni poziv za kandidiranje projekata za ...

Dokumentacija u prilogu: Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu namjenskih ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava