Održan sastanak Radne grupe za praćenje aktivnosti izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na području općine Dvor u Republici Hrvatskoj

03.02.2021 - 14:28 by Administrator

Dana 03.02.2021. godine u prostorijama Vlade Unsko-sanskog kantona održan je sastanak Radne grupe za praćenje aktivnosti izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na području općine Dvor u Republici Hrvatskoj.

Kako je Savjet ministara Bosne i Hercegovine u oktobru mjesecu 2020. godine imenovao Ekspertni tim za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora, čiji su članovi takođe i predstavnici Unsko-sanskog kantona sastanak je održan sa ciljem Informiranja Radne grupe o proteklim dešavanjima i aktivnostima Ekspertnog tima.

Nakon analize dosadašnjih aktivnosti Radne grupe i informiranja Radne grupe o aktivnostima Ekspertnog tima doneseni su odgovarajuću Zaključci Radne grupe sa akcentom na nastavku aktivnosti tj. poduzimanju adekvatnih mjera u cilju zaštite zdravlja ljudi, odnosno građana Unsko-sanskog kantona,a naročito stanovništva koje živi u općinama koje graniče sa Republikom Hrvatskom na ovom području.

Istaknuta je važnost kontinuirane saradnje sa delegatima u zakonodavnim skupštinama viših nivoa vlasti sa područja Unsko-sanskog kantona, kao praćnjem aktivnosti Ekspertnog tima imenovanog od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

09.02.2021

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "Messer ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "Messer Tehnoplin" d.o.o. Sarajevo ...

07.02.2021

Isplata sredstava po Javnom pozivu za subvencioniranje ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u ...

01.02.2021

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "Familija ...

Preuzmi dokument: Uvid u predmet po zahtjevu operatora "Familija Liđan" ...

30.12.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "J&M PETROL" Ključ za ...

Javne Nabavke

03.03.2021

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene

19.02.2021

Odluka o poništenju postuka javne nabavke ...

Preuzimi dokument: - Odluka o poništenju postuka javne nabavke - 16.02.2021. Za ...

16.02.2021

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

16.02.2021

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
ADNAN ALAGIĆ

Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje, EU integracije i opće poslove   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava