Održan sastanak sa predstavnicima projekta ILDP (Integrirani lokalni razvoj)

06.03.2019 - 14:16 by Administrator

Premijer USK Mustafa Ružnić, sa savjetnikom Nihadom Šušnjarom i ministar građenja prostornog uređenja i zaštite okoliša Adnan Alagić sa saradnicima održali su sastanak sa predstavnicima projekta ILDP (Integrirani lokalni razvoj) Aidom Laković-Hošo i Nasirom Nalićem.

Razgovaralo se o projektu ILDP-a i modelima za ispunjavanje obaveza koje je Unsko-sanski kanton preuzeo potpisivanjem Memorandumu između UNDP-a i Vlade USK iz 2015. godine.
Kanton bi trebao da imenuje novi KOR (Kantonalni odbor za razvoj i implementaciju strategije razvoja USK 2014-2020) jer, nažalost, zbog neispunjavanja preuzetih obaveza u prethodnim godinama USK je posljednjem mjestu u FBiH kada je u pitanju planiranje i upravljanje razvojem u FBiH. Trenutno osam kantona ima funkcionalne sisteme, te upravljaju razvojem, dok je jedino USK potpuno izvan ove priče.

Predstavnici ILDP-a, zajedničkog projekta Vlade Švicarske i UNDP-a, izrazili su podršku aktuelnoj Vladi USK u njenim nastojanjima da uspostavi sistem za planiranje i upravljanje razvojem u USK. 

Premijer Ružnić dao je punu podršku ovom procesu te će u narednom periodu uspostaviti tijelo/odjeljenje koje će koordinirati procesom planiranja, razvoja, implementacije planiranog te upravljanjem kompletnim procesom na USK kako bi se u što kraćem periodu vratilo povjerenje UNDP-a odnosno ostalih predstavnika međunarodnih organizacija i diplomatskih predstavništava u BiH. Također, Unsko-sanski kanton će po prvi put imate predstavnika u Koordinacionom odboru za izradu Strategije razvoja USK za period 2021.-2027. godina.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

18.03.2019

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

24.12.2018

Poništavanje Javnog oglasa

PREUZMI DOKUMENT: Poništavanje Javnog oglasa 24.12.2018.

Javne Nabavke

23.05.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokumnet: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.05.2019

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru i Zapisnik o ocjeni ponuda

20.05.2019

Realizacija ugovora sa 31.03.2019

Preuzmi dokument: Realizacija ugovora sa 31.03.2019

17.05.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

PREUZMI DOKUMENT: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača