Održana sjednica Vlade USK

24.06.2021 - 22:42 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona kojom je predsjedavao Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline. Članovi Vlade USK razmatrali su danas prijedlog Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog kantona.

Važeći Poslovnik Vlada Kantona je donijela 2012. godine i isti je u nekoliko navrata izmijenjen. Donošenjem propisa koji uređuju oblast razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine određen je novi način programiranja i planiranja rada i izvještavanja te se ukazala potreba usklađivanja dosadašnjih odredbi Poslovnika koje se odnose na programiranje rada Vlade.

Skupštini Kantona, sa današnje sjednice, proslijeđeno je Mišljenje Ministarstva za gradenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša o Inicijativi za za proglašenje zaštićenog područja Rijeka Una-Park prirode Kategorija III, na teritoriji gradova Bihać i Cazin i Općina Bosanska Krupa a koju je uputio skupštinski zastupnik Muhidin Šertović.
Zakonom o zaštiti prirode određeno je da se zaštićene prirodne vrijednosti, pa tako i Kategorija III a: Park prirode, proglašava zakonom koji usvaja kantonalna skupština. U resornom Ministarstvu naglašavaju da je odredbama Zakona o zaštiti prirode, određeno je da zakon o zaštiti prirodne vrijednosti, između ostalog obavezno sadrži precizan opis granica prostornog obuhvata zaštićenog područja te da se granice zaštićenog područja moraju utvrditi u skladu sa relevantnim dokumentima prostornog uređenja a Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša trenutno je postupku donošenja Postornog plana Unsko-sanskog kantona.
Zaključkom Skupštine Unsko sanskog kantona sanskog kantona utvrđen je Nacrt Plana a trenutno je dostavljen Prijedlog Plana prostornog uređenja Unsko-sanskog kantona od strane nosioca izrade ovom Ministarstvu. Usvojenim Nacrtom Plana identificirana su i predložena zaštićena prirodna područja od značaja za Unsko-sanski kanton, njih 38, između ostalog predvideno je 5 zaštićenih pejzaža / parkova prirode od kojih je i Zaštićeni pejzaž / Park prirode Una nizvodno od Bihaća - kategorija zaštite V. Nakon donošenja ovog Plana biće potrebno uraditi studijsku dokumentaciju te utvrditi konačne granice zaštićenog područja. U studijskoj dokumentaciji će se donijeti precizne granice zaštićenog područja i kroz detaljnu analizu preispitati predloženi status koji je urađen u skladu sa kategorizacijom Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN).
Tek po usvajanju Prostornog plana Unsko-sanskog kantona i izrade studijske dokumentacije, moći će se pristupiti postupku uspostave i proglašenja zaštićenih prirodnih vrijednosti a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode odnosno donošenju Zakona o proglašenju zaštićene prirodne vrijednosti Park prirode, mišljenje je resornog Ministarstva.
Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj danas, donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sradstava tekućeg granta - Grant za mlade za 2021. godinu. Ovom Odlukom utvrđeni su kriteriji, uslovi i postupak dodjele sredstava granta za mlade za 2021. godinu za programe i projekte od interesa za mlade. Sredstva će se se dodjeljivati organizacijama, udruženjima, pravnim licima koji obavljaju djelatnost i implementiraju projekte od interesa za mlade.
Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu odobrena su sredstva granta za mlade, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u iznosu od 150.000,00 KM a Zakonom o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu, utvrđeno je da se sredstva odobrena Budžetom dodjeljuju na način da 70% sredstava dodjeljuje se putem javnog poziva, po utvrđenim kriterijima, a 30% sredstava raspoređuju se na prijedlog resornog Ministarstva u cilju implementacije Strategije za mlade i akcionih planova.
Odobrena sredstva, u iznosu od 70% utvrđenog granta za mlade, namijenjena su za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata asocijacija i udruženja mladih koja su registrirana za obavljanje navedene djelatnosti i koji svoju aktivnost obavljaju na području Unsko-sanskog kantona. Sredstva će se moći koristiti i za nabavku opreme, instrumenata, dijelova opreme i materijalno-tehničkih sredstava neophodnih za ostvarivanje programskih zadataka, za sanaciju i adaptaciju prostorija, a sve u cilju stvaranja preduslova za rad asocijacija i udruženja mladih.
Iz resora obrazovanja utvrđena je i Odluka o rasporedu sredstava iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za rekonstrukciju i investiciono održavanje školskih objekata. Sredstva su planirana na osnovu zahtjeva ustanova i to: JU Gimnazija Bosanska Krupa za nabavku namještaja za novi objekat škole, JU OŠ Gata Ilidža Vrsta Bihać za izgradnju fiskulturne sale, JU Mješovita srednja škola ,, Prof.Omer Filipović" Ključ za nabavku balon sale i JU OŠ ,, Podzvizd" Velika Kladuša za ugovorom preuzete obaveze izgradnje fiskulturne sale.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

02.07.2021

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

01.07.2021

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora u užem ...

25.06.2021

Javni poziv za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-3161/2021 od 18.06.2021.godine ...

22.06.2021

Školovanje na akademijama u Turskoj za 23 kadeta

Generalni  konzulat Republike Turske u Banja Luci obavještava zainteresovane ...

Javne Nabavke

13.09.2021

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđaču

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđaču

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme