Operativna grupa grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona

08.04.2019 - 16:11 by Administrator

Premijer USK Mustafa Ružnić sazvao je danas u Bihaću sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK.
Operativna grupa grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona donijela je slijedeće zaključke:

1. Kapacitet za prihvat migranata, u privremenim prihvatnim centrima na području USK, ostaje 3200 migranata i to: 700 osoba u centru Miral, Velika Kladuša; 420 osoba u centru Sedra, Cazin; 580 osoba u centru Borići, Bihać i BIRA, Bihać 1500 migranata, s tim što se u centre Sedra i Borići smještaju isključivo porodice sa djecom i djeca bez pratnje. Operativna grupa ostaje pri stavu da se kapacitet za prihvat migranata u posjećim privremenim centrima ne može povećavati iznad utvrđenih 3200 osoba u ova četiri privremena centra.

2. Ad hoc formirani privremeni centri Bira i Miral, unutar naseljenih područja Bihaća i Velike Kladuše, moraju biti zatvoreni u roku od 30 dana. Operativna grupa zahtijeva od Ministarstva sigurnosti Vijeća ministara BiH da, u saradnji sa IOM i lokalnim zajednicama, hitno odredi lokaciju za privremeni migracioni centar koji će se nalaziti van naseljenih područja, na kojoj bi privremeni migracioni centar formiralo Ministarstvo sigurnosti, u čijoj je isključivoj nadležnosti oblast migracija, a u skladu sa međunarodnim standardima, te vodeći računa o svim međunarodnim konvencijama i Konvenciji UN o statusu migranata i izbjeglica.  

3. Tražimo od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje je nadležno da provodi politiku i uređuje procedure za kretanje i boravak stranaca u Bosni i Hercegovini, da zahtjeva od policijskih agencija svih nivoa vlasti da u okviru svojih nadležnosti vrše pojačanu i stalnu kontrolu svih prevoznih sredstava koja idu u pravcu područja Unsko-sanskog kantona, te kontroliše priliv migranata na ovo područje kako bi sigurnosna i zdravstveno- epidemiološka situacija ostale pod kontrolom.

4. Od Službe za poslove sa strancima, koja je nosilac u rješavanju problematike imigracija, se zahtijeva da budu prisutni, na poziv MUP-a USK, da preuzmu ilegalne migrante zatečene na području USK, a za koje ne postoji smještaj u utvrđenim kapacitetima. U suprotnom Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona bit će prisiljena podnijeti krivične prijave zbog nesavjesnog rada u službi.
5. Operativna grupa upozorava da je, prema procjenama, na prostoru Unsko – sanskog kantona ima 164.996.823 m2 prostora za koji se sumnja da je kontaminiran minama i drugim neeksplodiranim ubojnim sredstvima, te se javno ograđuje od odgovornosti za sigurnost ilegalnih migranata koji, u minama kontaminiranim područjima, pokušavaju preći granični pojas.

6. Građane Unsko-sanskog kantona se upozorava da ne pružaju nelegalno usluge prevoza i smještaja migrantima.Kantonalna inspekcija će pojačano nastaviti sa aktivnostima kontrole nelegalnih iznajmljivača smještaja ilegalnim migrantima a od gradskih/općinskih službi se traži kontrola rješenja izdatih za pružanje usluga smještaja u posljednjih šest mjeseci.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

31.03.2020

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske ...

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske opreme

31.03.2020

Dostavljena dokumentacija Uredu za razmatranje ...

Dostavljena dokumentacija Uredu za razmatranje žalbi BiH - PREUZMI.

31.03.2020

ODLUKA o javnim nabavkama

Odluka - hitna nabavka roba - zaštitnih maski - PREUZMI.

31.03.2020

Odluka o poništenju postupka sukcesivne ...

Odluka o poništenju postupka sukcesivne javne nabavke peleta za period 2019.-2023. ...