Operativna grupa grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona

08.04.2019 - 16:11 by Administrator

Premijer USK Mustafa Ružnić sazvao je danas u Bihaću sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK.
Operativna grupa grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona donijela je slijedeće zaključke:

1. Kapacitet za prihvat migranata, u privremenim prihvatnim centrima na području USK, ostaje 3200 migranata i to: 700 osoba u centru Miral, Velika Kladuša; 420 osoba u centru Sedra, Cazin; 580 osoba u centru Borići, Bihać i BIRA, Bihać 1500 migranata, s tim što se u centre Sedra i Borići smještaju isključivo porodice sa djecom i djeca bez pratnje. Operativna grupa ostaje pri stavu da se kapacitet za prihvat migranata u posjećim privremenim centrima ne može povećavati iznad utvrđenih 3200 osoba u ova četiri privremena centra.

2. Ad hoc formirani privremeni centri Bira i Miral, unutar naseljenih područja Bihaća i Velike Kladuše, moraju biti zatvoreni u roku od 30 dana. Operativna grupa zahtijeva od Ministarstva sigurnosti Vijeća ministara BiH da, u saradnji sa IOM i lokalnim zajednicama, hitno odredi lokaciju za privremeni migracioni centar koji će se nalaziti van naseljenih područja, na kojoj bi privremeni migracioni centar formiralo Ministarstvo sigurnosti, u čijoj je isključivoj nadležnosti oblast migracija, a u skladu sa međunarodnim standardima, te vodeći računa o svim međunarodnim konvencijama i Konvenciji UN o statusu migranata i izbjeglica.  

3. Tražimo od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje je nadležno da provodi politiku i uređuje procedure za kretanje i boravak stranaca u Bosni i Hercegovini, da zahtjeva od policijskih agencija svih nivoa vlasti da u okviru svojih nadležnosti vrše pojačanu i stalnu kontrolu svih prevoznih sredstava koja idu u pravcu područja Unsko-sanskog kantona, te kontroliše priliv migranata na ovo područje kako bi sigurnosna i zdravstveno- epidemiološka situacija ostale pod kontrolom.

4. Od Službe za poslove sa strancima, koja je nosilac u rješavanju problematike imigracija, se zahtijeva da budu prisutni, na poziv MUP-a USK, da preuzmu ilegalne migrante zatečene na području USK, a za koje ne postoji smještaj u utvrđenim kapacitetima. U suprotnom Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona bit će prisiljena podnijeti krivične prijave zbog nesavjesnog rada u službi.
5. Operativna grupa upozorava da je, prema procjenama, na prostoru Unsko – sanskog kantona ima 164.996.823 m2 prostora za koji se sumnja da je kontaminiran minama i drugim neeksplodiranim ubojnim sredstvima, te se javno ograđuje od odgovornosti za sigurnost ilegalnih migranata koji, u minama kontaminiranim područjima, pokušavaju preći granični pojas.

6. Građane Unsko-sanskog kantona se upozorava da ne pružaju nelegalno usluge prevoza i smještaja migrantima.Kantonalna inspekcija će pojačano nastaviti sa aktivnostima kontrole nelegalnih iznajmljivača smještaja ilegalnim migrantima a od gradskih/općinskih službi se traži kontrola rješenja izdatih za pružanje usluga smještaja u posljednjih šest mjeseci.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

19.08.2020

EU4Agri: Javni poziv vrijedan 3 miliona KM

Projekat Evropske unije EU4Agri objavio je 30. jula 2020. godine javni poziv vrijedan ...

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

Javne Nabavke

15.09.2020

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

10.09.2020

Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja ...

Preuzmi dokument: Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika

09.09.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

09.09.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača