Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona

26.10.2020 - 23:23 by Administrator

U Bihaću je danas održan prošireni sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK kojem su bili prisutni i predstavnici IOM i  UNHCR.
S obzirom da i dalje dolazi do  prekomjernog priliva ilegalnih migranata na ovo područje čime je ugroženo javno zdravlje, sigurnost i prava građana USK, Operativna grupa Unsko-sanskog kantona, na današnjem sastanku, donijela je, na osnovu Zaključaka Skupštine Unsko – sanskog kantona i vijeća Grada Bihaća i općine Velika Kladuša, ove zaključke:

1. Ostaju na snazi zaključci i mjere koji su doneseni na proširenom sastanku Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko – sanskog kantona, dana 02. 9. 2020.godine a uključuju: 
-       Odvraćanje daljeg priliva migranata na područje USK
- Zabranu prevoza migranata svim prevoznim sredstvima
- Zabranu kretanja migranata i okupljanja na javnim površinama

2. Zadužuju se ministar Ministarstva unutrašnjih poslova USK i policijski komesar da,  u okviru svojih nadležnosti, poduzmu aktivnosti u skladu sa  zaključkom  Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona od 29. 09. 2020., o sprječavanju daljeg prijema migranata u  kamp „Miral“ Velika Kladuša a sve u cilju njegova postupnog gašenja.Od Ministarstva sigurnosti Vijeća ministara se traži da proširi kapacitete centara za prihvat migranata van USK za prihvat ilegalnih migranata trenutno smještenih u Miralu. Kod izmještanja maloljetnih migranata u centre van USK prioritet se traži za 69 maloljetnika privremeno relociranih iz kampa Bira u u kamp Borići i 19 maloljetnika bez pratnje u Miralu.

3.  Traži se od Ministarstva sigurnosti Vijeća ministara BiH da, u skladu s nadležnostima,  pokrene aktivnosti da se privremeni prihvatni centar „Lipa“ proglasi centrom za smještaj ilegalnih migranata sa jasno definisanim načinom funcionisanja i preciziranim pravilima ponašanja u istom. 

4. Traži se od Ministarstva sigurnosti Vijeća ministara BiH da, u cilju osiguravanja  uvjeta za kvalitetno funkcionisanje centra Lipa kod Bihaća, pokrenu aktivnosti za uzimljavanje ovog kampa. S tim u vezi, Operativna grupa koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona prethodno je MS VM BiH dostavila predmjer i predračun radova JP Elektroprivreda dd Sarajevo- Elektrodistribucija Bihać i predračun radova JP Vodovod Bihać kao i predmjer radova i zbirnu rekapitulaciju za uzimljavanje prihvatnog centra za ilegalne migrante na lokaciji Lipa kod Bihaća.

5. Traži se od IOM i UNHCR da kontejnere i ostalu opremu, koja je služila smještanju ilegalnih migranata u nedavno zatvorenom centru BIRA u Bihaću, izmjesti na lokaciju Lipa u cilju  poboljšanja uslova za boravak osoba u pokretu u kampu Lipa. Od vlasnika Bire u Bihaću i Mirala u Velikoj Kladuši, sukladno inspekcijskim nalazima i preporukama nadležnih institucija za očuvanje zdravstveno-epidemiološke  i sigurnosne situacije od na području Kantona, traži se da ne produžavaju ugovore o iznajmljivanju ovih objekata  za potrebe smještanja migranata.

6. Operativna grupa koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona izražava zabrinutost zbog učestalih slučajeva prisilnog povratka ilegalnih migranata od strane Hrvatske granične policije na teritorij BiH,  bez da je proveden bilo kakav zvaničan postupak. S tim u vezi traži se da Služba za poslove sa strancima BiH prioritetno registruje svakog ilegalnog migranta, zatečenog u graničnom pojasu BiH, prisilno vraćenog s teritorija Republike Hrvatske. Prisilno vraćenim migrantima,  nakon evidentiranja u Službi za strance,  dalje mora biti  pružena zdravstvena i druga pomoć .

7. Zadužuje se Crveni križ USK da svakodnevno koordinira podjelu obroka za ilegalne migrante u prihvatnim kampovima kao i da  da koordinira humanitarno djelovanje IOM I UNHCR u podjeli obroka i pomoći ilegalnim migrantima van prihvatnih kampova, uz obaveznu  koordinaciju sa Službom za poslove sa strancima i informisanje Operativne grupe. Crveni križ USK zadužen je i za organizaciju i koordinaciju  humanitarnog rada na terenu, preuzimanje i dalju distribuciju humanitarne pomoći od strane organizacija i pojedinaca.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

16.11.2020

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

03.11.2020

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

09.10.2020

Oglas za imenovanje na poziciju kantonalnog ...

Preuzmi oglas: Oglas za imenovanje na poziciju kantonalnog pravobranioca 

06.10.2020

ISPRAVKA I DOPUNU JAVNOG KONKURSA

Preuzmi dokument: Ispravka i dopuna konkursa, 06.10.2020.

Javne Nabavke

26.11.2020

Nabavka tri putnička motorna vozila

Nabavka tri putnička motorna vozila

18.11.2020

LOT 1, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

LOT 1, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

18.11.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača