Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona

18.02.2021 - 00:12 by Administrator

u Bihaću održan sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK, kojem su bili prisutni i predstavnici Grada Bihaća te IOM i UNHCR.
Analizirana je sveukupna situacija i realizacija ranije donesenih zaključaka Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK a na osnovu Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona. Konstatirana je narušena sigurnosno i zdravstveno - epidemiološka situacija građana masovnim stvaranjem divljih kampova na području USK što otežava i koodinaciju humanitarnih aktivnosti dok epidemiolozi Zavoda za javno zdravstvo upozoravaju da se zdravstveno-epidemiološka situacija ne može držati pod kontrolom ukoliko prihvat migranata nije organizovan i unutar kapaciteta raspoloživog smještaja.

U skladu s ovim Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK donijela je slijedeće zaključke:
- Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK ostaje pri stavu da je maksimalna kvota za prihvat migranata na teritoriji USK 2500 i to: 1500 u kampu Lipa, 500 za porodice, porodice sa djecom i žene samce u kampu Borići i 500 za porodice sa djecom i djecu bez pratnje u kampu Sedra.
- Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije, ZZJ i Kantonalna inspekcija da zajedno izvrše uvid u stanje na terenu Bosanske Bojne gdje veliki broj migranata boravi u divljim kampovima te da naprave procjenu situacije sa prijedlogom mjera.
- Traži se od CK USK da nastavi koordinaciju humanitarnih aktivnosti sa NVO i pojedincima, koji žele da pružaju pomoć migrantima u tranzitu, sa obavezom stvaranja baze podataka o radu na terenu i redovnim obavještavanjem Službe za poslove sa strancima o provedenim aktivnostima na području USK. Koordinirani humanitarni rad mora biti težišno oslonjen na zvanično uspostavljene prihvatne centre.
- Traži se od nadležnih institucija BiH da oforme prihvatne kampove za ilegalne migrante, van područja USK te uspostave mehanizam kontrole priliva migranata, u skladu sa rasploživim smještajnim kapacitetima te da prioritetno u jedan od novoformiranih kampova relociraju migrante iz privremenog centra Miral u Velikoj Kladuši.
- Zahtijeva se od Ministarstva privrede Vlade USK da službeno obavijeste titulare vlasništva privrednih objekata u kojima se, po službenim informacijama Uprave policije MUP-a USK, nalaze divlji kampovi za ilegalne migrante, da su obavezni, hitno osigurati objekte u svom vlasništvu da bi se izbjeglo stvaranje divljih kampova.
- Traži se od Ministarstva pravosuđa i uprave Vlade USK i Ministarstva sigurnosti da prilikom angažovanja prevodilaca jezika kojima govore migranti, razmotre projekte međunarodnih organizacija kojima se predviđa besplatno pružanje usluga prevođenja za potrebe bh institucijama u postupcima kada se zahtijeva angažovanje prevodilaca.
- Traži se od Ministarstva sigurnosti da, kroz nadležne institucije, osigura relociranje maloljetnika bez pratnje iz kampova Miral i Borići u kamp Duje, Doboj gdje im je osiguran smještaj sukladno potpisanom Sporazumu MS VM BiH.
-Traži se od Službe za poslove sa strancima da koordinira prihvat migranata prisilno vraćenih na područje USK bez poštivanja procedura zvanične readmisije kao i ilegalnih migranata van zvaničnih prihvatnih smještaja.

Predsjednik Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK
mr.sci. Mustafa Ružnić

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

22.01.2021

Javni poziv za nabavku usluga strcnog usavrsavanja

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja ...

07.01.2021

Grant neprofitnim organizacijama za korištenje ...

Preuzmi dokument: Odluka o dodjeli sredstava odabranim korisnicima na osnovu ...

07.12.2020

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

02.12.2020

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Javne Nabavke

19.02.2021

Odluka o poništenju postuka javne nabavke ...

Preuzimi dokument: - Odluka o poništenju postuka javne nabavke - 16.02.2021. Za ...

16.02.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

16.02.2021

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

16.02.2021

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila