Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK

24.09.2019 - 14:31 by Administrator

Premijer USK Mustafa Ružnić sazvao je danas u Bihaću sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK.

Članovi Operativne grupe analizirali su trenutnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju nastalu usljed povećanog priliva migranata na područje Unsko-sanskog kantona te razmatrali Plan mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u Bosni i Hercegovin. Ovaj Plan će sutra biti razmatran na sastanku državnog koordinacionog štaba u sarajevu, a definiše prioritete, mjere i aktivnosti te prezentuje iznos i izvor potrebnih sredstava.

Operativna grupa Unsko-sanskog kantona zauzela je stav da je Plan, u formi koja je dostavljena na uvid, neprihvatljiv jer u potpunosti isključuje Kanton i lokalne zajednice koje su pogođene migrantskom situacijom da sudjeluju u odlučivanju i kreiranju mjera za upravljanje situacijom. S druge strane,kao potencijalni partneri u odlučivanju o smještanju dodatnog broja migranata na terenu, uvode se neimenovane NVO, zamjerka je članova OG USK. Budžetska projekcija ovog Plana je 150 miliona maraka od čega je za pomoć lokalnim zajednicama, dakle gradovima koji su zaista sučeni sa krizom, predviđeno samo 8,7 miliona. 

- Evropska komisija je izrazila svoju spremnost za pružanje dodatne finansijske i tehničke pomoći Bosni i Hercegovini, ali i zatražila da Bosna i Hercegovina uspostavi interne koordinacijske kapacitete. Do danas ta koordinacija nije zaživjela iako je zima na pragu i ističe vrijeme za formiranje prihvatnih centara van USK, kako je dogovoreno u Briselu, kaže premijer Ružnić te navodi da će OG USK biti prinuđena da ponovo zavede mjere u cilju održavanja opće sigurnosne i zdarvstveno-epidemiološke situacije na ovom području, pod kontrolom.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Javne Nabavke

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

29.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija