PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA/OGLASA

07.03.2019 - 14:35 by Administrator

Broj: 05- 01-34-386/18                        
Dana: 07.03.2019.godine


    Na osnovu člana 42. stav (5) i člana 79., a u vezi sa članom 85. stav (1) Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:14/17) Ministarstvo unutrašnjih poslova, o b j a v l j u j e :


PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA/OGLASA
    za prijem državnih službenika na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva i namještenika na određeno vrijeme do provođenja procedure popune radnih mjesta u Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona  

 

    Poništava se dio javnog konkursa/oglasa za prijem državnih službenika na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva i namještenika na određeno vrijeme do provođenja procedure popune radnih mjesta u Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona objavljen na službenoj internet stranici ovog organa dana 03.10.2018. godine, te dnevnim novinama „Dnevni Avaz“ dana 06.10.2018. godine, za radna mjesta namještenika:

    1.    Viši referent za informisanje i akviziciju u Odsjeku za administraciju Bosanska Krupa…1 izvršilac
    2.    Viši referent za putne isprave u Odsjeku za administraciju Bužim…1 izvršilac

    Obrazloženje: Javni konkurs/oglas se poništava iz razloga što članom 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu nije propisana mogućnost za organ državne službe da vrši prijem državnog namještenika na određeno vrijeme do provođenja procedure popune radnih mjesta.

           M I N I S T A R

                                                                             Nermin Kljajić                                                                  

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

15.10.2019

J A V N I OGLAS za prijem namještenika ...

Broj: 05-01-34-365/19 Dana: 08.10.2019. godine Na osnovu člana 72. i 73.  Zakona ...

20.09.2019

OBAVIJEST O PROPISIMA ZA PISMENI ISPIT

Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem namještenika u Ministarstvo ...

18.07.2019

JAVNI OGLAS

JAVNI OGLAS Za prijem namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvo unutrašnjih ...

05.07.2019

J A V N I P O Z I V

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko- sanskog kantona na osnovu člana 24. ...

Javne Nabavke

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava