PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA/OGLASA

07.03.2019 - 14:35 by Administrator

Broj: 05- 01-34-386/18                        
Dana: 07.03.2019.godine


    Na osnovu člana 42. stav (5) i člana 79., a u vezi sa članom 85. stav (1) Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:14/17) Ministarstvo unutrašnjih poslova, o b j a v l j u j e :


PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA/OGLASA
    za prijem državnih službenika na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva i namještenika na određeno vrijeme do provođenja procedure popune radnih mjesta u Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona  

 

    Poništava se dio javnog konkursa/oglasa za prijem državnih službenika na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva i namještenika na određeno vrijeme do provođenja procedure popune radnih mjesta u Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona objavljen na službenoj internet stranici ovog organa dana 03.10.2018. godine, te dnevnim novinama „Dnevni Avaz“ dana 06.10.2018. godine, za radna mjesta namještenika:

    1.    Viši referent za informisanje i akviziciju u Odsjeku za administraciju Bosanska Krupa…1 izvršilac
    2.    Viši referent za putne isprave u Odsjeku za administraciju Bužim…1 izvršilac

    Obrazloženje: Javni konkurs/oglas se poništava iz razloga što članom 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu nije propisana mogućnost za organ državne službe da vrši prijem državnog namještenika na određeno vrijeme do provođenja procedure popune radnih mjesta.

           M I N I S T A R

                                                                             Nermin Kljajić                                                                  

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

19.03.2019

Obavijest za XXXV generaciju kadeta osnovne ...

    Nakon promocije i polaganja zakletve XXXV generacije kadeta osnovne ...

07.03.2019

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA/OGLASA

Broj: 05- 01-34-386/18                       ...

18.01.2019

O B A V J E Š T E NJ E

Komisija za izbor državnih službenika/namještenika na određeno vrijeme Broj: ...

14.01.2019

RANG LISTA

.

Javne Nabavke

20.05.2019

Realizacija ugovora sa 31.03.2019

Preuzmi dokument: Realizacija ugovora sa 31.03.2019

17.05.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke.

15.05.2019

Poljoprivredni zavod - Nabavka

Poljoprivredni zavod - Nabavka

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava