Poništenje i objavljivanje Javnog oglasa

21.09.2018 - 09:10 by Administrator

Na osnovu člana 8. Zakona  o  ministarskim, vladinim  i  drugim  imenovanjima  Federacije Bosne  i  Hercegovine („ Službene  novine  Federacije  Bosne  i Hercegovine“ broj  12/03, 34/03 i 65/13), člana 25. Zakona o Ustanovama ( „Službeni list  RBiH“, broj 6/92,  8/93  i  13/94), člana 44. Zakona o arhivskoj djelatnosti ( „Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 6/01 i 10/03), člana 21. Zakona o muzejskoj djelatnosti ( „Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 6/01 i 10/03), člana 12. Odluke o osnivanju JU „Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa“ Bihać („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:7/04),  Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-2531/18 od 18. 07. 2018. godine, a u vezi sa Odlukom o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti kulture („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 2/15), Vlada Unsko-sanskog kantona  objavljuje

PONIŠTENJE  JAVNOG OGLASA
ZA IZBOR I KONAČNO IMENOVANJE  PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA IZ OBLASTI KULTURE UNSKO-SANSKOG KANTONA

Poništava se Javni oglas za izbor i konačno imenovanje predsjednika i članova  upravnih odbora JU „Arhiv“ Unsko-sanskog kantona, JU „Muzej“ Unsko-sanskog kantona Bihać, i JU „Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa“ Bihać, objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 36/18 od 11.05.2018. godine i dnevnom listu „Avaz“ od 08. 05. 2018. godine,  i objavljuje

JAVNI  OGLAS
ZA IZBOR I KONAČNO IMENOVANJE  PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA IZ OBLASTI KULTURE UNSKO-SANSKOG KANTONA

 

>> PREUZMI CIJELI DOKUMENT <<

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

Javni pozivi i konkursi

14.08.2019

Ponovni konkurs za upis učenika/ca u prvi ...

Preuzmi dokumente: Konkurs za upis učenika-ca u prvi ( I ) razred srednjih ...

26.07.2019

Obavještenje povodom Javnog poziva za odabir ...

Preuzmi dokumente: Prijavni obrazac za odabir programa i projekata za ...

19.07.2019

Javni poziv za dodjelu sredstava tekućeg ...

Preuzmi dokumentaciju: Javni poziv za dodjelu sredstava tekućeg granta - Granta ...

14.06.2019

Konkurs za upis učenika/ca u prvi ( I ) ...

PREUZMI DOKUMENTE: Konkurs za upis učenika/ca u prvi ( I ) razred srednjih ...

Javne Nabavke

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

11.07.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Istaknuto:

Zadnji put ažurirane liste: 20.08.2018


Kontakti

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 
obrazovanje@vladausk.ba
ID broj: 
4200666010004
 
MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 - 067
obrazovanje@vladausk.ba
 
CENTRALA  
Telefon: +387(0)37 316-000

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava