Poništenje i objavljivanje Javnog oglasa

21.09.2018 - 09:10 by Administrator

Na osnovu člana 8. Zakona  o  ministarskim, vladinim  i  drugim  imenovanjima  Federacije Bosne  i  Hercegovine („ Službene  novine  Federacije  Bosne  i Hercegovine“ broj  12/03, 34/03 i 65/13), člana 25. Zakona o Ustanovama ( „Službeni list  RBiH“, broj 6/92,  8/93  i  13/94), člana 44. Zakona o arhivskoj djelatnosti ( „Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 6/01 i 10/03), člana 21. Zakona o muzejskoj djelatnosti ( „Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 6/01 i 10/03), člana 12. Odluke o osnivanju JU „Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa“ Bihać („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:7/04),  Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-2531/18 od 18. 07. 2018. godine, a u vezi sa Odlukom o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti kulture („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 2/15), Vlada Unsko-sanskog kantona  objavljuje

PONIŠTENJE  JAVNOG OGLASA
ZA IZBOR I KONAČNO IMENOVANJE  PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA IZ OBLASTI KULTURE UNSKO-SANSKOG KANTONA

Poništava se Javni oglas za izbor i konačno imenovanje predsjednika i članova  upravnih odbora JU „Arhiv“ Unsko-sanskog kantona, JU „Muzej“ Unsko-sanskog kantona Bihać, i JU „Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa“ Bihać, objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 36/18 od 11.05.2018. godine i dnevnom listu „Avaz“ od 08. 05. 2018. godine,  i objavljuje

JAVNI  OGLAS
ZA IZBOR I KONAČNO IMENOVANJE  PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA IZ OBLASTI KULTURE UNSKO-SANSKOG KANTONA

 

>> PREUZMI CIJELI DOKUMENT <<

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

Javni pozivi i konkursi

21.09.2018

Poništenje i objavljivanje Javnog oglasa

Na osnovu člana 8. Zakona  o  ministarskim, vladinim  i  drugim  ...

11.09.2018

Javni poziv za obuku odgajatelja/ica za provođenje ...

PREUZMI DOKUMENTE: Obrazac za prijavu na Javni poziv za obuku odgajatelja/ica ...

10.08.2018

Ponovni konkurs za upis učenika /ca u prvi ...

Na osnovu člana 81. Zakona o srednjem obrazovanju (''Službeni glasnik Unsko ...

16.07.2018

PONIŠTENJE Javnog oglasa za nominiranje ...

Na  osnovu  člana  8.  Zakona  o  ministarskim,  ...

Javne Nabavke

08.10.2018

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 

08.10.2018

Nabavka računarskih komponenti "Red computers" ...

Nabavka računarskih komponenti "Red computers" doo Bihać

08.10.2018

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

08.10.2018

Nabavka robe - knjige - Monografija "22 godine ...

Nabavka robe - knjige - Monografija "22 godine Tehničkog fakulteta u Bihaću"