PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE NA UPRAŽNJENU POZICIJU DRŽAVNOG SLUŽBENIKA SA POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA

21.08.2017 - 10:58 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantona je poništila te ponovila javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju državnog službenika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na period od pet godina.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

22.08.2017

Javni poziv subjektima male privrede (MSP) ...

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Vlade Unsko-sanskog Kantona i Bosna Bank International ...

21.08.2017

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE ...

Vlada Unsko-sanskog kantona je poništila te ponovila javni konkurs za imenovanje ...

21.08.2017

POZIV ZA PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE KOJU STE ...

Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona je uputio poziv za preuzimanje ...

Javne nabavke