PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA/OGLASA za prijem državnih službenika i namještenika na određeno vrijeme u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

21.11.2018 - 09:42 by Administrator

Na osnovu člana 42. i 79. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 14/17 i 16/17), u skladu sa odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, broj: 05-01-02-48/17 od 05.10.2018. godine i člana 2., 4. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 23/17), Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, Uprava policije Bihać, ulica 502. Viteške brigade broj 2., Bihać, objavljuje:

 

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA/OGLASA

za prijem državnih službenika i namještenika na određeno vrijeme u Upravi policije

Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

 

Poništava se Javni konkurs/oglas za prijem državnih službenika i namještenika na određeno vrijeme u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, objavljen dana 09.10.2018. godine na WEB stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, za radna mjesta:

01. Stručni saradnik za pravna pitanja ............................................................... 1 (jedan) izvršilac

Druga policijska uprava Cazin

02. Stručni saradnik - administrator sigurnosti informacionog sistema………..1 (jedan) izvršilac

Odsjek za informacione sisteme

Sektor za informacijsko komunikacijske tehnologije

03. Viši samostalni referent za provođenje propisa o oružju.............................1 (jedan) izvršilac

Policijska stanica Bihać,

Prva policijska uprava.

 

Broj: 05-04/04-2-34-386-1/18

Bihać: 12.11.2018. godine

                                                               POLICIJSKI KOMESAR

                                                            generalni inspektor policije

                                                                    Mujo Koričić                                                    

                                                                                                                                                                                                                                    

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

22.03.2019

K O N A Č N A RANG LISTA PRVENSTVA ZA DODJELU ...

Komisija za dodjelu stanova na kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog ...

19.03.2019

Obavijest za XXXV generaciju kadeta osnovne ...

    Nakon promocije i polaganja zakletve XXXV generacije kadeta osnovne ...

07.03.2019

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA/OGLASA

Broj: 05- 01-34-386/18                       ...

18.01.2019

O B A V J E Š T E NJ E

Komisija za izbor državnih službenika/namještenika na određeno vrijeme Broj: ...

Javne Nabavke

01.04.2019

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa ...

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa nadzornih kamera i tehničko održavanje ...

28.03.2019

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. ...

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. godine

27.03.2019

Realizacija ugovora

2019. Realizacija ugovora - Vlada - 31.12.2018. Realizacija ugovora - 31.12.2018. 2018. Realizacija ...

27.03.2019

Nabavka usluga održavanja i servisiranja vozila

Nabavka usluga održavanja i servisiranja vozila.

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava