PONOVNI JAVNI POZIV - Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona će izložiti prodaji otpisana osnovna sredstva

07.09.2021 - 13:28 by Administrator

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona Odluka broj: 03-017-3212/2021 od 24.06.2021.godine i Odluke Uprave policije Minstarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-04-/06-11-590/2021 od 05.07.2021.godine, policijski komesar Uprave policije objavljuje:

PONOVNI JAVNI POZIV

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona će izložiti prodaji slijedeća otpisana osnovna sredstva.

I – PREDMET PRODAJE

GRUPA - osam (8) službenih motornih vozila prema početnoj cijeni i tehničkim karakteristikama datim u tabelarnom prikazu:

Red.

br.

Marka vozila

Registarski broj vozila

God. proiz.

Broj šasije

01.

Golf A-3

M53-O-849

1977

WVWZZZ1HZVB068200

02.

Golf A-5

T60-M-025

2008

WVWZZZ1KZ89000463

03.

VW Transporter furgon

K38-J-712

1997

WV1ZZZ70ZWH074687

04.

Ford Explorer

J29-M-217

1998

1FMZU34X6WUA55313

05.

Škoda Octavia

A69-K-232

2005

TMBDG41U168844273

06.

Škoda Octavia

M35-E364

2006

TMBDG41U26S006112

07.

Škoda Octavia

M30-K-700

2008

TMBDG41U985006417

08.

Golf A-4

J73-E-107

2003

WVWZZZ1JZ49103024

POČETNA CIJENA                                                                                          30.000,00  KM

II-  NAČIN PRODAJE

Prodaja službenih motornih vozila se vrši putem zatvorenih pisanih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni kupci mogu pogledati predmet prodaje dana 21.09., 22.09. i 23.09.2021.godine u vremenu od 0900h do 1200h , uz obaveznu prethodnu najavu dolaska Alibegović Suadu, službeniku Ministarstva, na broj telefona 037/224-224 lokal 143.

Prodaja gore navedenih sredstava se će vršiti po principu viđeno kupljeno, te se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Prodaja će se izvršiti u grupi sredstava u cijelini, isključena je pojedinačna prodaja.

Kupljena sredstva preuzimaju se u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

III - UVJETI PRODAJE

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

Ponuda  treba da sadrži:

  1. iznos ponude izražen u KM
  2. dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne cijene sredstva koje se prodaje

Depozit se uplaćuje na Jedinstven račun trezora Unsko-sanskog kantona broj: 3389002202628383 u svrhu uplate učešća u javnom pozivu.

Učesnicima koji nisu uspjeli na javnom pozivu vraća se depozit uplaćen na Jedinstven račun trezora Unsko-sanskog kantona u skladu sa Pravilnikom o procedurama povrata i preknjiženja više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" br. 7/06, 9/10).

U slučaju da kupac u roku od pet dana od dana izvršene prodaje odnosno od dana dobijanja obavještenja o okončanju postupka po prigovoru odustane od kupnje, isti gubi pravo na povrat depozita te će se smatrati da javni poziv nije uspio i da će se po potrebi provesti odnosno raspisati novi javni poziv.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, na adresu Uprava policije Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, ulica 502 Viteške brigade broj 2, Bihać 77 000, sa naznakom „Ponovni javni poziv za prodaju službenih motornih vozila – NE OTVARAJ“ najkasnije do dana 24.09.2021.godine 1130 h.

Kupac je dužan preuzeti predmet prodaje u roku od pet (5) dana od dana zaključivanja ugovora uz predočenje dokaza o uplati kupoprodajne cijene.

Primopredaja kupljene robe će se izvršiti zapisničkim putem u prisustvu ovlaštenih lica obe ugovorne strane.

 

IV - OTVARANJE PONUDA

 

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 24.09.2021.godine  u 1200h u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (Sala za sastanke). Otvaranju ponuda može da prisustvuje ovlaštena osoba ili zastupnik naveden u ponudi ponuđača uz prezentaciju punomoći.

Nepotpune i kasno prispjele ponude neće se razmatrati.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu za kupnju po datumu i vremenu prijemnog štambilja pisarnice Ministarstva.

 

V - DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u vremenu predviđenom za razgledavanje.

 

                                                                                                             POLICIJSKI KOMESAR

                                                                                                          Generalni inspektor policije

                                                                                                           ______________________

                                                                                                                      Mujo Koričić

 

 

 

 

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

07.09.2021

PONOVNI JAVNI POZIV - Uprava policije Ministarstva ...

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona Odluka broj: 03-017-3212/2021 od ...

03.09.2021

Javni poziv za izdavanje u zakup prostora ...

Javni poziv za izdavanje u zakup prostora za  obavljanje usluga javnog prometa, ...

18.08.2021

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA za prijem namještenika ...

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA za prijem namještenika na neodređeno vrijeme ...

12.08.2021

JAVNI POZIV za izdavanje u zakup poslovnog ...

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona na osnovu Odluke o ...

Javne Nabavke

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava