Poslana Urgencija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

04.10.2020 - 18:09 by Administrator

Dana 1.10.2020. godine ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona Adnan Alagić, zbog ne rješavanja pitanja nepropisno deponovanog tekstilnog otpada koji se nalazi na lokaciji dvorišnog prostora bivšeg preduzeća “Tehnopek”u naselju Privilica, od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalne uprave za inspekcijske poslove, istima je poslao Urgenciju. 

U istoj se navodi da je Ministarstvo dana 7.8.2020.godine Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove uputilo akt kojim je zatraženo što hitnije rješavanje navedenog problema i informacije o poduzetim radnjama, kao i to da od navedenih nikad nije stigla povratna informacija.

Također je navedeno da je činjenica da predmetni otpad nije uklonjen i da nije izvijesno kada bi isti mogao biti uklonjen, što izaziva veliko ogorčenje i nezadovoljstvo građana koji se svakodnevno obraćaju našem Ministarstvu i traže hitno rješavanje ovog problema.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

30.12.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "J&M PETROL" Ključ za ...

24.12.2020

Uvid u idejni projekat za izgradnju magistralne ...

Uvid u idejni projekat za izgradnju magistralne ceste M 5, obilaznica grada Bihaća, ...

24.12.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "Veladžić" Cazin za izdavanje ...

16.12.2020

Nacrt rang liste kandidata koji ispunjavaju ...

Preuzimanje dokumenta: Nacrt rang liste kandidata koji ispunjavaju uvjete Javnog ...

Javne Nabavke

13.01.2021

Javni poziv za nabavku usluga interne i eksterne ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga interne i eksterne reprezentacije ...

12.01.2021

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog ...

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog sedmičnog medija

30.12.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

23.12.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme - printera i fotokopir aparata

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
ADNAN ALAGIĆ

Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje, EU integracije i opće poslove   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava