Potpisan Memorandum o saradnji sa Vijećem mladih USK

30.07.2021 - 15:52 by Administrator

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Almin Hopovac potpisali su danas Memorandum o saradnji sa Vijećem mladih USK.
U ime Vijeća mladih Unsko-sanskog kantona Memorandum je potpisala Jasmina Keserović.

Memorandum između Vlade Unsko-sanskog kantona, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i Vijeća mladih Unsko-sanskog kantona, koje djeluje na području Unsko-sanskog kantona predstavlja opredjeljenje za podršku aktivnom uključivanju mladih u odlučivanje te da, na osnovama zajedničkih vrijednosti, koje ostvaruje omladinski nevladin i javni sektor, uspostave jasne, efikasne i transparentne procedure međusobne saradnje i partnerstva.

Potpisnici su saglasni da, u međusobnoj saradnji i partnerstvu, promovišu i zagovaraju principe i vrijednosti koje su temelj demokratskom društvu, koje jačaju učešće i uključivanje mladih ljudi na svim nivoima, a odnose se na: učešće mladih u odlučivanju, solidarnost, toleranciju, uvažavanje različitosti, socijalnu pravdu i ravnopravnost spolova, transparentnost, odgovornost i učinkovitost, pružanje jednakih mogućnosti za sve mlade, promociju i poticanje aktivizma i volonterizma mladih, uvažavanje različitih formi institucionalnog djelovanja i posebno uvažavanje i provodenje prava mladih posebno definisanih Zakonom o mladima FBiH i poveljama i aktima poput Evropske povelje o učešću mladih na lokalnom i regionalnom nivou.

Kako je istaknuto prilikom potpisivanja, biće uspostavljena saradnja koja se odnosi na: utvrđivanje i definiranje mjera i preporuka u vezi sa radom s mladima i omladinskim aktivnostima, jačanje volonterizma medu mladima i njihovog dobrovoljnog angažmana u aktivnostima u vezi sa pitanjima mladih.

Premijer Ružnić je u ime Vlade USK naglasio da ga raduje aktivni angažman mladih na području USK i buduća saradnja u stvaranju ambijenta koji će mlade ljude uključiti u održivi razvoj Krajine.
Potpisavanju Memoranduma prethodila je saglasnost Vlade USK a prisutni činu potpisivanja bili su i predstavnici IOM koji, kroz program BHRI, podržavaju programe omladinskog aktivizma.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

14.10.2019

Javna rasprava: ZAKON O PRIZNAVANJU INOSTRANIH ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona organizira:   JAVNU ...

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

Javni pozivi i konkursi

09.07.2021

Grant za mlade za 2021. godinu iz Budžeta ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za raspodjelu sradstava tekućeg granta – ...

07.07.2021

Javni poziv za prijavu kandidata za člana ...

Preuzimanje dokumenta: Javni poziv za prijavu kandidata za člana komisije ...

02.07.2021

Poziv za dostavu ponuda za „Nabavku i ugradnju ...

Ambasada Republike Koreje u Zagrebu poziva prihvatljive ponuđače da dostave ponudu ...

18.06.2021

Konkurs za upis učenika/ca u prvi ( I ) ...

Preuzmi dokumente: Konkurs upisa za 2021-22 godinu.doc Odluka za upis u školskoj ...

Javne Nabavke

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

Istaknuto:


Kontakti

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 
obrazovanje@vladausk.ba
ID broj: 
4200666010004
 
Radno vrijeme sa strankama:
Utorak i četvrtak od 8 do 10.30 sati
 
MINISTAR  
Almin Hopovac
Telefon: +387 37 316 - 067
obrazovanje@vladausk.ba
 
CENTRALA  
Telefon: +387(0)37 316-000

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava