Potpisan ugovor o implementaciji projekta „Usluga razvoja programske podrške za mrežni operativni sistem za upravljanja dokumentima“

20.04.2020 - 17:51 by Administrator

Dana 20.4.2020. godine u Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona potpisan je ugovor o implementaciji projekta „Usluga razvoja programske podrške za mrežni operativni sistem za upravljanja dokumentima“, u okviru kojeg će se poslovi vođenja i upravljanja osnovnim i pomoćnim knjigama evidencije o predmetima i aktima Ministarstva voditi u elektronskom obliku.

Cilj projekta je unapređenja javne usluge putem uspostavljanja sistema e-protokola čija je svrha prije svega poboljšanje interakcije uz modernizaciju osnovnih administrativnih funkcija, između sa jedne strane Ministarstva i sa druge strane pravnih i fizičkih lica.

Nakon okončane procedure javne nabavke, ugovor između Ministarstva i programerske firme IDK Studio d.o.o. Bihać, potpisali su ministar Adnan Alagić i direktor Dino Kišmić.

Ministar Adnan Alagić, naglasio je da se radi o projektu koji treba unaprijediti rad ovog organa uprave i to sa aspekta efikasnosti i transparentnosti kojom će se omogućiti brži i učinkovitiji način  prikupljanja, obrade i korištenja podataka, odnosno da se primjenom modernih informacijsko komunikacijskih rješenja poveća kvaliteta rada Ministarstva. 

Rok za implementaciju projekta je tri mjeseca. 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

08.05.2020

Javni poziv: Uvid u predmet po zahtjevu operatora ...

Javni poziv: Uvid u predmet po zahtjevu operatora "Čavkunović BP" d.o.o. ...

27.04.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "BRAĆA ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "BRAĆA DURIĆ" d.o.o. Cazin za izdavanje ...

19.02.2020

Uvid u predmet po zahtjevu investitora Beganović ...

Uvid u predmet po zahtjevu investitora Beganović Mirsada iz Cazina za izdavanje ...

14.02.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "DURIĆ BENZ" Cazin za izdavanje ...

Javne Nabavke

27.05.2020

Nabavka kafe aparata

Nabavka kafe aparata

22.05.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

22.05.2020

Odluka

Odluka.

20.05.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava