Potpisan ugovor za utopljavanje Srednje poljoprivredne škole Sanus Futurum

10.01.2019 - 22:15 by Administrator

Ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Adnan Alagić, u prisustvu ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Damira Omerdića, sa sa direktorom firme HDI d.o.o. iz Sarajeva, Harisom Djanom, dana 10.1.2019. godine potpisao je, danas u Bihaću, Ugovor o nabavci roba i usluga u svrhu implementacije projekta „Energetska efikasnost u Srednjoj poljoprivrednoj školi Sanus Futurum“.

Radi se o projektu sa kojim je ovo Ministarstvo apliciralo kod Federalnog ministarstva prostornog uređenja da se na objektu JU Srednja poljoprivredna škola „Sanus Futurum“ Sanski Most, primjene mjere energijske efikasnosti, odnosno zamjeni dotrajala stolarija na đačkom domu, instalira kotao za grijanje koji grije školu i đački dom, i koji bi umjesto energenta krutog goriva (drvo i ugalj) koji se sada koristi za zagrijavanje, koristio pelet, te da se u đačkom domu izvrši zamjena rasvjetnih tijela sa LED rasvjetom. Ukupna vrijednost projekta je 59.051,00 KM, od čega je od Federalnog ministarstva prostornog uređenja obezbijeđen iznos od 50.000,00 KM. Razlika sredstava za implementaciju projekta za nabavku roba i usluga u iznosu od 9.051,00 KM, planirana je Budžetom Unsko-sanskog kantona. Obzirom da je okončana procedura javne nabavke za LOT 1 koji se odnosio na zamjenu stolarije, danas je potpisan ugovor u vrijednosti 25.978,60 KM u okviru kojega će se u roku od 15 izvršiti zamjena iste.

- Ovim će u još jednoj školi na području Unsko-sanskog kantona primijeniti se mjere energijske efikasnosti,a osigurati bolji uvjeti za rad 250 učenika i 50 zaposlenih. Cilj projekta upravo je i bio poticanje primjene ekonomski isplativih i energetski efikasnih tehnologija, materijala u objektima javnog sektora u posjedu Unsko-sanskog kantona u svrhu povećanja energijske efikasnosti objekata i zaštite okoliša, a konkretno u ovom slučaju smanjenje potrošnje energije i sprječavanje energijskih gubitaka u JU Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum, te povećanje ugodnosti boravka u školskom objektu, te produžena trajnost školskog objekta, kazao je ministar Alagić.

Ministar Alagić, također je dodao da je za druga dva LOT-a koji se odnose na zamjenu kotla i LED rasvjete u toku procedura javih nabavki.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

16.07.2019

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju ...

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju magistralne ceste u ulici Bihaćke ...

12.07.2019

Javni poziv

Javni poziv

14.06.2019

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA ...

PREUZMI DOKUMENTE: JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA DODJELU NAMJENSKIH ...

Javne Nabavke

11.07.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

09.07.2019

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila ...

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila  u toku 2019. godine 

09.07.2019

Nabavka usluga održavanja klima uređaja

Nabavka usluga održavanja klima uređaja 

02.07.2019

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

Ulica Alije Đerzeleza br. 6
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava