ADAMIR KABILJAGIĆ - POVLAČENJE MEĐUNARODNE POTJERNICE

02.08.2019 - 14:09 by Administrator

          Ministarstvu unutrašnjih poslova USK-a Bihać od strane Općinskog suda B.Krupa pod brojem: 18 0 K 0014829 14 Kv od 26.07.2019.g. dostavljena je Naredba kojom se povlači Naredba za raspisivanje međunarodne potjernice broj: 18 0 K 014829 14 Kv od 30.09.2015.g. za  licem: Kabiljagić Adamir, zv. „Srećo“, sin Senada, rođen 05.08.1987.godine u Bihaću.

 

          Naime, dana 01.07.2019.godine predmetno lice je izručeno iz R Slovenije, te istog dana sprovedeno u Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Bihaću na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od jedne /1/ godine, na koju kaznu je osuđen pravomoćnom presudom Općinskog suda u B.Krupi broj: 18 0 K 014829 12 K od 04.09.2013.godine.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

16.07.2020

PONOVNI JAVNI POZIV za prodaju aparata za ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih ...

07.07.2020

JAVNI POZIV za prodaju aparata za gašenje ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih ...

25.02.2020

JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ZATVORENIH ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

06.02.2020

PONOVNI JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

12.08.2020

Javni poziv.

Obavještenja iz ministarstava

12.08.2020

Javni poziv.