Poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva

17.06.2020 - 15:03 by Administrator

Na osnovu člana 13. stav (8) i člana 33. Zakona o javno-privatnom partnerstvu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 15/20), Ministarstvo privrede upućuje

POZIV

zainteresiranoj javnosti: organizacijama civilnog društva (sindikatima, udruženjima poslodavaca), predstavnicima akademske zajednice, komorama, javnim ustanovama i drugim pravnim licima, predstavnicima zakonodavne vlasti, predstavnicima jedinica lokalne samouprave koja obavljaju javnu službu ili na koja mogu uticati pravni propisi i drugi akti koji se donose, odnosno koja će biti uključena u njegovu provedbu, da seuključe u postupak konsultacija o:

  • Nacrtu Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva.

Molimo zainteresirane subjekte da svoje inicijative, prijedloge, sugestije i komentare, u pisanom i elektronskom obliku, dostave Ministarstvu privrede na adresu: Alije Đerzeleza 2, 77000 Bihać, ili na e-mail adresu: privreda@vladausk.ba najkasnije do 30.6.2020.godine.

Konsultacije o Nacrtu Uredbe trajat će 12 dana od dana objavljivanja poziva.

Ministarstvo privrede će sve prispjele inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja konačnog teksta Nacrta Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva, a prije upućivanja u daljnu proceduru usvajanja.

Tekst Nacrta Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva kao i propisani Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga možete pronaći na web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona, http://www.vladausk.ba.

Možete preuzeti u nastavku:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

15.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokument: Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu F BiH

19.07.2019

Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o turizmu ...

Javni pozivi i konkursi

10.07.2020

Javna rasprava o nacrtu Zakona o turizmu ...

Preuzmi dokumente u PDF formatu: Javni poziv 2020. Program javne rasprave ...

17.06.2020

Poziv za konsultacije zainteresovane javnosti ...

Na osnovu člana 13. stav (8) i člana 33. Zakona o javno-privatnom partnerstvu („Službeni ...

22.05.2020

Javni oglas o pokretanju postupka privremenog ...

Preuzmi PDF verziju: Javni oglas o pokretanju postupka privremenog obustavljanja ...

22.04.2020

Javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava ...

Na osnovu člana 41. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog ...

Javne Nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

19.06.2020

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga

- Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga putem pregovaračkog postupka bez objave ...