Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu

09.01.2018 - 09:58 by Administrator

Na osnovu Zaključka Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj:01-02-4-645/17, 01-02-4-646/17 od 26.12.2017. godinu, Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona upućuje

POZIV

Za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu (Dokumenti su objavljeni na službenoj web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona i Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona).

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta za 2018. godinu i Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu održaće se dana 17.01.2018. (srijeda), sa početkom u 10,00 sati, u Bihaću-sala Skupštine Unsko-sanskog kantona.

Pozivamo sve zainteresirane građane, udruženja, institucije, javne ustanove, korisnike budžeta i druge, da uzmu učešće u javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju kvalitetnog Prijedloga Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu.

Napominjemo da se prilikom podnošenja primjedbi morate pridržavati člana 32. stav 4., Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj:102/13,9/14,13/14,8/15,91/15. 102/15 i 104/16), u kojem se navodi da amandmanima kojima se predlaže povećanje budžetskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom Budžeta, mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istovremeno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu budžeta.

Svi koji se finansiraju putem granta svoje primjedbe moraju podnijeti putem resornog ministarstva.

Zainteresirani svoje primjedbe, prijedloge i sugestije mogu u pismenoj formi dostaviti Ministarstvu finansija Unsko-sanskog knatona, najkasnije do 16.01. 2018. godine.

MINISTRICA

Zlatka Šepić

Dokumenti u prilogu:
 Nacrt Budžeta za 2018. godinu

 ZAKON O IZVRŠAVANJU BUDŽETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

21.08.2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ...

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

09.01.2018

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu ...

Na osnovu Zaključka Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj:01-02-4-645/17, ...

Javne Nabavke

08.10.2018

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 

08.10.2018

Nabavka računarskih komponenti "Red computers" ...

Nabavka računarskih komponenti "Red computers" doo Bihać

08.10.2018

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

08.10.2018

Nabavka robe - knjige - Monografija "22 godine ...

Nabavka robe - knjige - Monografija "22 godine Tehničkog fakulteta u Bihaću"