Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu

09.01.2018 - 09:58 by Administrator

Na osnovu Zaključka Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj:01-02-4-645/17, 01-02-4-646/17 od 26.12.2017. godinu, Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona upućuje

POZIV

Za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu (Dokumenti su objavljeni na službenoj web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona i Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona).

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta za 2018. godinu i Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu održaće se dana 17.01.2018. (srijeda), sa početkom u 10,00 sati, u Bihaću-sala Skupštine Unsko-sanskog kantona.

Pozivamo sve zainteresirane građane, udruženja, institucije, javne ustanove, korisnike budžeta i druge, da uzmu učešće u javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju kvalitetnog Prijedloga Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu.

Napominjemo da se prilikom podnošenja primjedbi morate pridržavati člana 32. stav 4., Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj:102/13,9/14,13/14,8/15,91/15. 102/15 i 104/16), u kojem se navodi da amandmanima kojima se predlaže povećanje budžetskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom Budžeta, mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istovremeno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu budžeta.

Svi koji se finansiraju putem granta svoje primjedbe moraju podnijeti putem resornog ministarstva.

Zainteresirani svoje primjedbe, prijedloge i sugestije mogu u pismenoj formi dostaviti Ministarstvu finansija Unsko-sanskog knatona, najkasnije do 16.01. 2018. godine.

MINISTRICA

Zlatka Šepić

Dokumenti u prilogu:
 Nacrt Budžeta za 2018. godinu

 ZAKON O IZVRŠAVANJU BUDŽETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

21.08.2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ...

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

09.01.2018

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu ...

Na osnovu Zaključka Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj:01-02-4-645/17, ...

Javne Nabavke

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju