Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu

09.01.2018 - 09:58 by Administrator

Na osnovu Zaključka Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj:01-02-4-645/17, 01-02-4-646/17 od 26.12.2017. godinu, Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona upućuje

POZIV

Za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu (Dokumenti su objavljeni na službenoj web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona i Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona).

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta za 2018. godinu i Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu održaće se dana 17.01.2018. (srijeda), sa početkom u 10,00 sati, u Bihaću-sala Skupštine Unsko-sanskog kantona.

Pozivamo sve zainteresirane građane, udruženja, institucije, javne ustanove, korisnike budžeta i druge, da uzmu učešće u javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju kvalitetnog Prijedloga Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu.

Napominjemo da se prilikom podnošenja primjedbi morate pridržavati člana 32. stav 4., Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj:102/13,9/14,13/14,8/15,91/15. 102/15 i 104/16), u kojem se navodi da amandmanima kojima se predlaže povećanje budžetskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom Budžeta, mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istovremeno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu budžeta.

Svi koji se finansiraju putem granta svoje primjedbe moraju podnijeti putem resornog ministarstva.

Zainteresirani svoje primjedbe, prijedloge i sugestije mogu u pismenoj formi dostaviti Ministarstvu finansija Unsko-sanskog knatona, najkasnije do 16.01. 2018. godine.

MINISTRICA

Zlatka Šepić

Dokumenti u prilogu:
 Nacrt Budžeta za 2018. godinu

 ZAKON O IZVRŠAVANJU BUDŽETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

04.11.2020

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama ...

Ovim putem obavještavamo sve građane Unsko-sanskog kantona da Ministarstvo ...

21.08.2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ...

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

26.05.2020

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Na osnovu člana 73. i člana 72. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu ...

30.09.2019

JAVNI KONKURS za prijem državnih službenika ...

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni ...

Javne Nabavke

11.05.2021

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila 

11.05.2021

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije ...

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

11.05.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

11.05.2021

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila