Predstavljen projekat Centra za savremenu kulturu

06.03.2019 - 14:19 by Administrator

Irfan Hošić, profesor na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću predstavio je premijeru USK Mustafi Ružniću i ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi USK Damiru Omerdiću projekat osnivanja Centr za savremenu kulturu (KRAK), koji je u fazi osnivanja.

Uz podršku Fondacije Revizor profesor Hošić je kao nosilac projekta pokrenuo proceduru osmišljavanja i kreiranja nezavisnog socijalnog prostora u gradu Bihaću a koji bi se orjentirao i fokusirao na savremene kulturne prakse (vizuelna umjetnost, arhitektura, dizajn, performans, ples, muzika, nauka, alternativna edukacija, ekologija) podrazumijevajući pritom interakciju sa najraznolikijim spektrom građana i grupa različitih profila. Pored svih otežavajućih okolnosti u kojima se trenutno nalazi bosanskohercegovačko društvo, a vođeni ubjeđenjem da kultura, nauka i umjetnost mogu i trebaju biti pokretačem društvenih promjena, nastala je ideja za uspostavljanjem Centra za savremenu kulturu u bihaćkom naselju Hatinac u nekadašnjem Klubu radnika Kombiteksa.

- Želja je ujedno prezervirati sjećanje na slavnu industrijsku prošlost na području Bihaća a osobito na nekadašnji tekstilni kombinat Kombiteks u okviru kojega je Klub radnika sadrađen. Otuda i naziv "KRAK" kao akronim "Klub radnika Kombiteksa", ali i kao nova riječ višeznačne simbolike. U svojoj budućoj viziji, Centar za savremenu kulturu KRAK bi svojim programskim sadržajem nastavio njegovati prakse okupljanja, zajedničkog osmišljavanja lokalnog, promišljanja i redefiniranja svijesti o javnom prostoru te bi težio afirmaciji društvenih vrijednosti širokog spektra, kazao je Hošić.

Projekat je u svojoj početnoj i razvojnoj fazi uspio zainteresirati Gradsku upravu Grada Bihaća čiju su podršku dobili, a sudjelovanje pravnih i fizičkih lica u prvoj fazi koncipiranja projekta KRAK pokazala se kao začeće prakse kreiranja i gradnje zajednice. Realizaciju cijelog projekta pomažu Open Society Foundation (uredi Berlin i Barcelona) a koja je implementirana uz značajnu moralnu, tehničku i materijalnu pomoć Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (ured u Sarajevu). 

Premijer Ružnić je, nakon prezentacije, potvrdio da će Vlada USK, kroz resorno Ministarstvo, podržavati projekte koji okupljaju nove generacije društveno-odgovornih pojedinaca, kao što je i ovaj projekt budućeg inkubatora unutar kojega bi se trebale generirati kreativne ideje.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

31.03.2020

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske ...

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske opreme

31.03.2020

Dostavljena dokumentacija Uredu za razmatranje ...

Dostavljena dokumentacija Uredu za razmatranje žalbi BiH - PREUZMI.

31.03.2020

ODLUKA o javnim nabavkama

Odluka - hitna nabavka roba - zaštitnih maski - PREUZMI.

31.03.2020

Odluka o poništenju postupka sukcesivne ...

Odluka o poništenju postupka sukcesivne javne nabavke peleta za period 2019.-2023. ...