Predstavnici KfW u posjeti USK u okviru projekta Energijska efikasnost u javnim zgradama

30.07.2021 - 02:24 by Administrator

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić sa savjetnikom Sulejmanom Samardžićem i ministrom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Adnanom Alagićem primio je u Bihaću predstavnike KfW-a (Njemačke razvojne banke) i Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Povod posjete predstavnika KfW jest potvrda Vlade USK da sudjeluje u projektu Energijska efikasnost u javnim objektima finansiran sredstvima KfW-a (Njemačke razvojne banke). Cilj ovog Projekta je energetski efikasna obnova i modernizacija odabranih 20 javnih objekata u oblasti obrazovanja na području Federacije BiH. U okviru pripremnih aktivnosti, Ured KfW-a u Frankfurtu je analizirao dostupne detaljne energijske audite i formirao listu objekata, u skladu sa projektnim kriterijima, na kojoj su se našle dvije obrazovne institucije sa područja Unsko-sanskog kantona i to JU Osnovna škola "Otoka" Bosanska Krupa i Islamsko-pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.

Sljedeći korak bi bila izrada Strukturalnog detaljnog energetskog audita, od strane KfW konsultanata, s ciljem procijene vrijednosti potrebne investicije a u okviru ovog projekta radi o strukturalnoj obnovi objekata, za razliku od ostalih projekata energijske efikasnosti.

Procijenjena vrijednost investicije se u 50% iznosu prenosi na Kantone, putem beskamatnog zajma, dok su preostalih 50% iznosa bespovratna sredstva.

Vlada USK je zvanično dostavila Zaključak o spremnosti učešća u ovom projektu te je, u sklopu posjete, organizovan i obilazak objekata JU Osnovna škola "Otoka" Bosanska Krupa i Islamsko-pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

15.09.2021

Uvid u Idejni projekat za izgradnju parka ...

Uvid u Idejni projekat za izgradnju parka fotonaponskih elektrana ASA - lokacija ...

12.08.2021

Javni poziv

.

12.08.2021

Javni poziv

.

09.08.2021

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za ...

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za izgradnju poslovno - stambenog objekta Bihać

Javne Nabavke

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
ADNAN ALAGIĆ

Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava