Predstavnici vlasti ujedinjeni na zadatku siguranja uslova za rad DZ Bihać

15.01.2021 - 18:21 by Administrator

Do konačnog rješenja problema sa objektom Doma zdravlja u Bihaću, osoblju i građanima Bihaća je prioritetno potrebno osigurati uslove u kojima će službe ove zdravstvene ustanove pružati usluge pacijentima.
Zaključak je ovo današnjeg sastanka, držanog u zgradi Vlade Unsko-sanskog kantona, a kojem su uz premijera Mustafu Ružnića, dopredsjedavajućeg Skupštine USK Razima Halkića, zastupnica Vildane Alibabić i Fatke Kulenović bili prisutni i resorni ministri zdravstva, finansija te građenja Nermina Ćemalović, Vedran Prša i Adnan Alagić kao i predstavnici Naše stranke koji su podnijeli Inicijativu za osiguravanje budžetskih sredstava za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja u Bihaću, te direktor zavoda zdravstvenog osiguranja USK Izet Mustafić.

Objekat Doma zdravlja u Bihaću pretrpio je velika oštećenja usljed razornog zemljotresa koji je nedavno pogodio region sa epicentrom u Petrinji u susjednoj Hrvatskoj.

- Prema nalazima ovlaštenih inžinjera, koji su hitno izašli na teren , utvrđeno je da zgrada Doma zdravlja u Bihaću nije upotrebu zbog narušene mehaničke stabilnosti i sigurnosti. Stoga je bilo potrebno odmah reagovati kako bi se osiguralo pružanje zdravstvene zaštite građanima Bihaća , prioritetno izmještanjem službi jer su, prema prvoj procjeni statičara jedino središnji blok prizemlja i prvog sprata ove ustanove sigurni od urušavanja. S obzirom da Dom zdravlja u Bihaću pruža usluge zdravstvene zaštite za više od 60.000 stanovnika grada Bihaća i zapošljava oko 200 zdravstvenih radnika, a pored toga usluge se pružaju značajnom broju tražilaca azila i migranata, koji već duže vrijeme borave u prihvatnim centrima u Bihaću, hitno se pristupilo organizovanju rada u prelaznom periodu do iznalaženja konačnih rješenja, kaže ministrica Ćemalović.

Konačno rješenje će biti ili sanacija ili izgradnja nove zgrade, ovisno šta pokažu elaborati koje će uraditi eksperti.

- U svakom slučaju očekivati je da će za duži period trebati osifgurati uslove za rad službi Doma zdravlja dok zgrada ne bude ponovo stavljena u funkciju ili izgrađena nova. Ministartsvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Vlade USk se u potpunosti stavilo na raspolaganje i pružilo stručnu pomoć upravi Doma zdravlja koja će mmorati raspisati tender za pripremu projektnog zadatka. Konačna analiza eksperata će dati smjer – sanacija ili izgradnja novog objekta, informisao je ministar građenja Alagić.

Predstavnici kantonalne zakonodavne vlasti saglasni su da će Skupština podržati rješavanje ovog problema i planirati sredstva za obnovu/izgradnju objekta Doma zdravlja u Bihaću, a finansijska pomoć , zahvaljući angažmanu i razumijevanju zastupnika u federalnoj razini, očekuje se i iz Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu.

Da bi se osiguralo privremeno rješenje za nastavak efikasnog rada medicinskom osoblju Doma zdravlja da nastave sa pružanjem medicinskih intervencija građanima iz Vlade USK su raspisali javni pozivaju pravna i fizička lica da iskažu interes za dostavljanje ponuda za smještaj organizacionih jedinica Doma zdravlja Bihać.

Naime, do končanog rješenja, za smještaj službi Doma zdravlja Bihać, potrebno je minimalno 500 m² do 5000 m² radnog prostora, sa udaljenosti od centra grada do 2 km, sa parking prostorom, sa dva ulaza i izlaza sa parking prostora (zbog korištenja hitnog sanitetskog prevoza, tj.sanitetskog vozila), te sa kompletnom infrastrukturom (voda, struja, kanalizacija i dr.).

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

22.01.2021

Javni poziv za nabavku usluga strcnog usavrsavanja

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja ...

07.01.2021

Grant neprofitnim organizacijama za korištenje ...

Preuzmi dokument: Odluka o dodjeli sredstava odabranim korisnicima na osnovu ...

07.12.2020

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

02.12.2020

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Javne Nabavke

03.03.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

03.03.2021

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene

19.02.2021

Odluka o poništenju postuka javne nabavke ...

Preuzimi dokument: - Odluka o poništenju postuka javne nabavke - 16.02.2021. Za ...

16.02.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača