Premijer Ružnić zatražio poduzimanje mjera za zaštitu imovine BiH

15.05.2020 - 16:26 by Administrator

Povodom aktuelnih dešavanja u vezi sa izvođenjem radova šumske sječe od strane zaposlenika J.P. „Hrvatske šume“ Zagreb uz državnu granicu sa Bosnom i Hercegovinom, premijer USK Mustafa Ružnić obavijestio je danas nadležne u BiH, da se prema raspoloživim izvještajima i terenskim informacijama JP ,,Unsko-sanske šume" USK-a koje upravlja šumama i šumskim zemljištem na području Unsko-sanskog kantona, spomi radovi šumske sječe na osnovu podataka iz geodetskih karata mjerodavnih za područje Federacije Bosne i Hercegovine dijelom izvode i na teritoriji naše države na široj lokaciji bivšeg vojnog aerodroma Željava. 

U cilju izbjegavanja bilo kakvog incidenta na međudržavnoj granici i privođenja lica koja se prilikom izvođenja šumskih radova nezakonito zateknu na teritoriji Bosne i Hercegovine od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, premijer USK je zatražio da, svako u okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlaštenja i nadležnosti poduzme sve mjere i aktivnosti na zaštiti teritorijalnog integriteta i imovine Bosne i Hercegovine.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

27.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

27.05.2020

Nabavka kafe aparata

Nabavka kafe aparata

22.05.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

22.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača