Premijer USK razgovarao sa predstavnicom UNICEF-a u BiH

01.02.2019 - 13:38 by Administrator

Geeta Narayan, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini organizovala je danas u Sarajevu sastanak sa Mustafom Ružnićem, premijerom Unsko-sanskog kantona. Sastanak sa premijerom Unsko-sanskog kantona predstavnica UNICEF-a u BiH organizovala je na temu UNICEF-ovih aktivnosti u okviru odgovora na izazove u vezi sa prilivom izbjeglica/migranata u Bosnu i Hercegovinu, a sa posebnim fokusom na djecu i porodice u oblastima obrazovanje, zdravstvena zaštita i zaštita djece.

Premijer Ružnić informisao je Narayan o aktivnostima koje koordiniraju službenici kantonalnih ministarstava zdravstva i socijalne politike i obrazovanja, a u saradnji sa UNICEF-om. Kako je kazala Narayan, UNICEF posebno cijeni angažman na zaštiti maloljetnika bez pratnje.

Sa početkom migrantske krize u Bosni i Hercegovini,a time i u Unsko-sanskom kantonu primjetan jebio značajan broj maloljetnika stranih državljana bez pratnje, i njihov broj je u stalnom porastu. Obzirom da pozitivni zakonski propisi prije svega Zakon o azilu, Zakon o kretanju i boravku stranaca, te Porodični zakon Federacioje BiH propisuje nadležnost centara za socijalni rad u ovim postupcima, u saradnji sa UNICEF-om, a uz posredovanje Ministarstva zdravstva i socijalne politike izvršena je koordinacija ovih aktivnosti radi zaštite interesa maloljetnika stranih državljana bez pratnje, a u saradnji i uz finansijsku podršku UNICEF-a izvršeno je i zapošljavanje po jednog socijalnog radnika u JU Centar za socijalni rad Bihać i JU Centar za socijalni rad Cazin. Ovo Ministarstvo koordiniralo je i aktivnosti sistematskih pregleda djece migranata, radi uključivanja u obrazovni proces a direktno je finansirana od strane UNICEF-a. Radi se o sistematskim pregledima djece starosti od 6 do 15 godina, a u cilju njihovog uključivanja u obrazovni proces na području Unsko-sanskog kantona U tu svrhu angažirana su dva doma zdravlja i to Bihać i Cazin. ZU Dom zdravlja Bihać je vršio sistemtske preglede djece smještene na području Grada Bihaća, dok je ZU Dom zdravlja Cazin izvršio sistematske preglede ove djece smještene u hotelskom kompleksu“ Sedra“ u Cazinu.U saradnji sa UNICEF-om, a s obzirom na specifičnosti svakog pojedinog područja u Bosni i Hercegovini pristupilo se i izradi referalnog mehanizma i za Unsko-sanski kanton, a koji bi uvažio specifičnosti koje se javljaju u Unsko-sanskom kantonu, kao i različite aktere koji su uključeni u sistem pružanja podrške. Tajkođer UNICEF je osigurao i sredstva za rad pedijatrijskih timova. Radi se o angažmanu pedijatrijskih timova u hotelskom komplekstu Sedra gdje je smješten najveći broj porodica sa djecom.U saradnji sa UNICEF-om i DRC-om pruža se zdravstvena zaštita istima kroz medicinske timove koji djeluju unutar hotelskog kompleksa i gdje je izvršena adaptacija i opremanje prostora pedijatrijske ordinacije od strane istih. UNICEF je izrazio namjeru i da finansira vakcinisanje djece migranata. Obzirom da nabavku vakcina vrši isključivo Federalni zavod za javno zdravstvo, isti provode proceduru oko nabavke istih, te bi pored određenih količina za domaće stanovništvo trebali nabaviti određenu količinu vakcina i za djecu migranata, a ovu nabavku bi direktno finansirao UNICEF.

U oblasti obrazovanja UNICEF je pomogao aktivnosti vezane za uključivanje djece izbjeglica i migranata u škole na području Unsko-sanskog kantona.

UNICEF će, kako je rečeno na ovom sastanku,nastaviti podržavati aktivnosti koje se provode na području Unsko-sanskog kantona a angažman Vlade ocijenjen je izuzetno profesionalnim kad su u pitanju ranjive kategorije među migrantima.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

18.03.2019

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

24.12.2018

Poništavanje Javnog oglasa

PREUZMI DOKUMENT: Poništavanje Javnog oglasa 24.12.2018.

20.09.2018

Konkurs za posao: Viši referent - Vozač

Konkurs za posao: Viši referent - Vozač. PREUZMI KONKURS

01.07.2018

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na ...

Preuzmite dokument: ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na upražnjenu poziciju ...

Javne Nabavke

01.04.2019

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa ...

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa nadzornih kamera i tehničko održavanje ...

28.03.2019

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. ...

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. godine

28.03.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.03.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača