Prezentacija potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva

21.10.2020 - 01:14 by Administrator

Dana 20.10.2020. godine u organizaciji Ministarstva privrede u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona, održan je radni sastanak sa potencijalnim privatnim partnerima kojima su predstavljene projektne ideje za provedbu projekata po modelu javno-privatnog partnerstva.

Naime, Vlada i Skupština Unsko-sanskog kantona donijeli su novi pravni okvir vezano za provedbu projekta po modelu javno-privatnog partnerstva, a na tu temu sa različitim zainteresiranim stranama održano je već nekoliko sastanka, odnosno 9.9.2020. godine održana je prezentacija Zakona i uredbe o javno-privatnom partnerstvu, nakon čega su javna tijela kantonalnog i lokalnog nivoa, tj. kantonalni organi uprave, gradovi, općine, javne ustanove i ostale zainteresirane strane, pozvani da dostave svoje projektne ideje. Iste su pojedinačno razmatrane na sastanku održanom 7.10.2020. godine, a kao naredni korak planirano je te iste ideje pripremljene od strane javnog sektora prezentirati privatnim partnerima  - potencijalnim investitorima.

Današnji sastanak bila je prilika da se privatnom sektoru prije svega prezentira status donesenih propisa i aktivnosti koje su do sada provedene, da im se predstavi 12 projektnih ideja, te da se od njih dobije povratna informacija o njihovoj eventualnoj zainteresiranosti.

Sve aktivnosti su podržane od strane projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji financira Vlada Švicarske a provodi UNDP u BiH.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

20.07.2020

Ministarstvo privrede organiziralo je i sprovelo ...

U periodu od 15.07.2020. do 17.07.2020. godine, Ministarstvo privrede organiziralo ...

15.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokument: Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu F BiH

19.07.2019

Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o turizmu ...

Javni pozivi i konkursi

21.12.2020

Odluka o poništenju Javnog poziva po Programu ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju Javnog poziva po Programu podrške ...

21.10.2020

Izmjena Javnog poziva za odabir korisnika ...

Preuzmi dokumentaciju: Izmjena Javnog poziva za odabir korisnika sredstava ...

15.10.2020

Javni poziv za odabir korisnika sredstava ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za odabir korisnika sredstava po Programu podrške ...

13.10.2020

Poziv investitorima za učešće na radnom ...

Preuzmi dokument: Poziv investitorima za učešće na radnom sastanku: ...

Javne Nabavke

03.03.2021

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene

19.02.2021

Odluka o poništenju postuka javne nabavke ...

Preuzimi dokument: - Odluka o poništenju postuka javne nabavke - 16.02.2021. Za ...

16.02.2021

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

16.02.2021

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila