Prezentacija programa obuke za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca

24.04.2018 - 08:28 by Administrator

Federalno ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva danas je u Bihaću, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade USK organizovalo prezentaciju realizacije Programa teoretske i praktične obuke za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca.

U cilju upoznavanja zaineresovanih fizičkih lica, koja planiraju pohađati obuku za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca Federalno ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji sa kantonalnim ministarstvima, nadležnim za oblast poljoprivrede, organizuje ove informativne sastanke na kojima prezentuju način realizacije Programa teoretske i praktične obuke za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca.

Obuka, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata se organizuje u skladu sa Programom teoretske i praktične obuke za certificiranje za sljedeće oblasti savjetodavne djelatnosti: ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji, voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje, vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje, stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji, ruralni razvoj. Na osnovu Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama, poljoprivredni savjetodavac je fizička osoba koja obavlja savjetodavnu djelatnost na stručnom osnovu, te mora posjedovati certifikat o položenom stručnom ispitu.

Certifikat za poljoprivrednog savjetodavca je isprava, kojom se dokazuje potreban nivo stručne spreme za fizička lica koja vrše poslove savjetodavca i na osnovu kojeg se dozvoljava obavljanje savjetodavne djelatnosti, a stiče se nakon položenog stručnog ispita.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

03.04.2019

JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja pašnjaka ...

03.04.2019

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE ...

25.05.2018

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava Budžeta ...

            Na osnovu Odluke ...

Javne Nabavke

01.04.2019

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa ...

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa nadzornih kamera i tehničko održavanje ...

28.03.2019

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. ...

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. godine

27.03.2019

Realizacija ugovora

2019. Realizacija ugovora - Vlada - 31.12.2018. Realizacija ugovora - 31.12.2018. 2018. Realizacija ...

27.03.2019

Nabavka usluga održavanja i servisiranja vozila

Nabavka usluga održavanja i servisiranja vozila.