Prezentacija programa obuke za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca

24.04.2018 - 08:28 by Administrator

Federalno ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva danas je u Bihaću, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade USK organizovalo prezentaciju realizacije Programa teoretske i praktične obuke za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca.

U cilju upoznavanja zaineresovanih fizičkih lica, koja planiraju pohađati obuku za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca Federalno ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji sa kantonalnim ministarstvima, nadležnim za oblast poljoprivrede, organizuje ove informativne sastanke na kojima prezentuju način realizacije Programa teoretske i praktične obuke za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca.

Obuka, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata se organizuje u skladu sa Programom teoretske i praktične obuke za certificiranje za sljedeće oblasti savjetodavne djelatnosti: ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji, voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje, vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje, stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji, ruralni razvoj. Na osnovu Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama, poljoprivredni savjetodavac je fizička osoba koja obavlja savjetodavnu djelatnost na stručnom osnovu, te mora posjedovati certifikat o položenom stručnom ispitu.

Certifikat za poljoprivrednog savjetodavca je isprava, kojom se dokazuje potreban nivo stručne spreme za fizička lica koja vrše poslove savjetodavca i na osnovu kojeg se dozvoljava obavljanje savjetodavne djelatnosti, a stiče se nakon položenog stručnog ispita.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

26.04.2019

Konkurs o ustupanju na korišćenje ribolovnih ...

PREUZMI DOKUMENT: Konkurs o ustupanju na korišćenje ribolovnih područja, ...

03.04.2019

JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja pašnjaka ...

03.04.2019

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE ...

25.05.2018

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava Budžeta ...

            Na osnovu Odluke ...

Javne Nabavke

11.07.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

09.07.2019

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila ...

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila  u toku 2019. godine 

09.07.2019

Nabavka usluga održavanja klima uređaja

Nabavka usluga održavanja klima uređaja 

02.07.2019

Nabavka poklona

Nabavka poklona