Produženje važnosti oružnih listova

08.05.2019 - 07:25 by Administrator

    Prema članu 25. stav 1. Zakona o oružju i municiji USK-a (Službeni glasnik USK br. 11/07 i 11/08) oružni list za držanje i nošenje oružja izdaje se sa rokom važenja od 5 godina.
    Praćenjem stanja u ovoj oblasti uočeno je da znatan broj lica na području USK-a, a koji posjeduju oružje nisu podnijeli Zahtjev za produženje oružnih listova i nakon proteka zakonskog roka o važnosti.
    Pozivamo sva fizička lica koja posjeduju oružje da izvrše provjeru važnosti svojih oružnih listova te podnesu Zahtjeve za produženje, a samim tim izbjegnu sve neugodnosti koje se mogu pojaviti nakon utvrđenog isteka.
    Napominjemo, da su novčane kazne za nepoštivanje ove odredbe Zakon o oružju i municiji propisane u rasponu od 200 KM do 500 KM.

         

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

19.03.2019

Obavijest za XXXV generaciju kadeta osnovne ...

    Nakon promocije i polaganja zakletve XXXV generacije kadeta osnovne ...

07.03.2019

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA/OGLASA

Broj: 05- 01-34-386/18                       ...

18.01.2019

O B A V J E Š T E NJ E

Komisija za izbor državnih službenika/namještenika na određeno vrijeme Broj: ...

14.01.2019

RANG LISTA

.

Javne Nabavke

20.05.2019

Realizacija ugovora sa 31.03.2019

Preuzmi dokument: Realizacija ugovora sa 31.03.2019

17.05.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke.

15.05.2019

Poljoprivredni zavod - Nabavka

Poljoprivredni zavod - Nabavka

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava