Projekat reforme sistema dječije zaštite

18.11.2017 - 14:12 by Administrator

Dana 16.11.2017. godine u organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva zdravstva , rada i socijalne politike,a u saradnji sa partnerima UNICEF BiH i SOS Dječija sela BiH održan je sastanak sa predstavnicima centara za socijalni rad iz Unsko-sanskog kantona, Centra za djecu bez roditeljskog staranja "Duga" Kulen Vakuf i predstavnika JU "Socijalno-pedagoška životna zajednica" Bihać na kojem je prezentiran proces provođenja edukacija peofesionalaca i hranitelja, te dogovoreni naredni koraci u procesu planiranja provedbe daljih edukacija profesionalaca i hranitelja u F BIH,i implementacije Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

04.12.2017

JAVNI POZIV za izbor i imenovanje Zdravstvenog ...

Na osnovu člana 70 stav 4. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ...

04.12.2017

Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, ...

Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini ...

21.08.2017

JAVNI POZIV PROIZVOĐAČIMA LIJEKOVA, ODNOSNO ...

Ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona uputio je poziv ...

Javne Nabavke

07.12.2017

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila u ...

Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora ...