Prvi radni sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima općina Unsko-sanskog kantona

16.01.2019 - 13:01 by Administrator

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić organizovao je danas prvi radni sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima općina Unsko-sanskog kantona. Radni sastanak tematski je vezan za aktivnosti koje će Vlada Kantona realizirati u partnerskom dogovoru sa predstavnicima gradova i to: izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i građenju i Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata; Izmjene i dopune Zakona o turizmu te razmatrana Informacija o planiranim grant sredstvima iz ekoloških naknada za budžetsku 2019. godinu.

Resorni ministri Adnan Alagić i Nijaz Kadirić izvršili su pripreme za pokretanje izmjena a konsultacije sa predstavnicima gradova i općina bit će praksa daljeg rada u svim resorima, rečeno je danas.

- Samo zajedno mi možemo rješavati probleme i pokrenuti pozitivnu priču za Kanton u cjelini i naše građane. Kanton čine gradovi i općine. U prijašnjim godinama nametnuti razdor između Kantona i gradova, nije mogao donijeti ništa dobro. Ova Vlada otvorena je za parterstvo u kreiranju boljih rješenja i općenito boljeg ambijenta za život i rad, a to možemo postići zajedničkim radom. Ovo je prvi radni sastanak, a već na narednom, dogovorili smo danas, uključićemo i poduzetnike, kazao je premijer Ružnić.

Gradonačelnici i načelnici općina Unsko-sanskog kantona iznijeli su sugestije o temama delegiranim za današnji sastanak te istakli da očekuju da će i nadalje biti uključeni u odlučivanje.

- Samo ovakvim načinom rada, slušanjem lokalnih uprava, u kojima se odvija život, Vlada Kantona može biti uspješna, zajedno sa zajednicama koje su u njenom sastavu, istaknuo je Armin Halitović, načelnik općine Bosanska Krupa.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

18.03.2019

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

24.12.2018

Poništavanje Javnog oglasa

PREUZMI DOKUMENT: Poništavanje Javnog oglasa 24.12.2018.

Javne Nabavke

13.06.2019

Nabavka usluge aktivacije alarmnog sistema ...

Nabavka usluge aktivacije alarmnog sistema u Poljoprivrednom zavodu

10.06.2019

Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja ...

Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja voznog parka Vlade Unsko-sanskog ...

10.06.2019

Nabavka radova na sanaciji slivnika i rekonstrukciji ...

Nabavka radova na sanaciji slivnika i rekonstrukciji kanalizacione mreže

10.06.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača