Radni sastanak sa upravom JP Ceste Federacije BiH

04.09.2019 - 00:03 by Administrator

U Bihaću je danas, u kabinetu premijera Unsko-sanskog kantona Mustafe Ružnića organizovan radni sastanak sa predstavnicima uprave JP Ceste Federacije BiH.

Ljubo Pravdić, direktor JP Ceste Federacije BiH, Bekir Isaković, izvršni direktor za pravne poslove i Dedo Pjanić, izvršni direktor za tehničke poslove razgoivarali su sa premijerom Kantona, Aganom Bunićem, predsjedavajućim Skupštine USK i Adnanom Alagićem, ministrom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline o projektima koje JP Ceste realizira trenutno na području USK te o programima razvoja, rekonstrukcije, obnove, izgradnje i održavanja magistralnih cesta i cestovnih objekata .

Ove godine, zahvaljujući kvalitetnoj saradnji kantonalne vlasti i JP Ceste F BiH na području Kantona realizira se značajan broj projekata, ukupne vrijednosti 27,5 miliona KM.

Premijer Ružnić i predsjedavajući Bunić istakli su da je USK ove godine dobro zastupljen u programu rada JP Ceste Federacije te da je vidljiv dobar rezultat zajedničkog zalaganja svih političkih predstavnika ovog Kantona, na svim nivoima vlasti u procesu planiranja i realizacije infrastrukturnih projekata, a u cilju razvoja Krajine. Vlada Unsko-sanskog kantona se maksimalno stavila na raspolaganje upravi JP Ceste da se pravovremeno i profesionalno izvrše potrebne pripreme za početak realizacije svakog od infrastrukturnih projekata, kazao je ministar Alagić.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

Javne Nabavke

19.11.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke ...

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke za Nabavku jednog putničkog motornog ...

15.11.2019

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

15.11.2019

Poništenje Javnog poziva za prikupljanje ...

Preuzmi dokument: Poništenje Javnog poziva za prikupljanje ...

15.11.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke