Realizacija projekata iz ekoloških naknada na području općina Sanski Most, Ključ i Bosanski Petrovac

17.06.2019 - 23:40 by Administrator

U svrhu upoznavanja sa statusom implementacije projekta koji su financirani iz namjenskih sredstava Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a implementiraju se na području općina Sanski Most, Ključ i Bosanski Petrovac, ministar Adnan Alagić posjetio je načelnike ovih općina.

Kad je u pitanju općina Sanski Most radi se o projektima koji se odnose na zbrinjavanje otpadnih voda. Također, razgovaralo se o propisima iz oblasti prostornog uređenja i građenja, a općinski načelnik Faris Hasanbegović posebno je istaknuo problematiku sa kojom se susreće kad je u pitanju kantonalni Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata.U okviru posjete općini Sanski Most, ministar Alagić posjetio je Srednju poljoprivrednu školu Sanus Futurum, gdje je upravo okončana implementacija projekta primjene mjera energijske efikasnosti za koju je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja u Budžet Unsko-sanskog kantona obezbijedilo 50.000 KM.

Načelnik općine Ključ, Nedžad Zukanović upoznao je ministra Alagića sa prioritetima ove općine kad je u pitanju ova općina. To je prije svega pitanje zbrinjavanja otpada, odnosno moguća izgradnja sortirnice, kao i izražena problematika prenošenja malih lokanih vodovoda u nadležnost općine a što je obaveza propisana Zakonom o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona.

Fokus načelnika općine Bosanski Petrovac Dejana Prošića bio je na izradi prostorno planske dokumentacije, odnosno mogućnosti da se zaštićeno područje „Skakavac“ definira u Prostornom planu Unsko-sanskog kantona, zatim na projektima primjene mjera energijske efikasnosti na javnim objektima na području općine, kao mogućnosti privremenog pozajmišta pijeska kako bi javno komunalno preduzeće održavalo puteve. Ministar Alagić posebno je istaknuo da će u Prostornom planu Unsko-sanskog kantona biti svi oni prioriteti koje budu delegirale općine Unsko-sanskog kantona, kao i da će Ministarstvo isti pripremati uz punu saradnju sa lokalnim zajednicama.

Ministar Adnan Alagić, također je iskoristio priliku da upozna načelnike da je Ministarstvo objavilo javni poziv za dostavljanje projekata iz oblasti zaštite okoliša, te ih pozvalo da pripremaju iste u skladu sa definiranim kriterijima. Prošle godine u ove svrhe u ove tri općine Ministarstvo je uložilo 341.355 KM. Javni poziv dostupan je www.vladausk.ba .

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

16.07.2019

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju ...

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju magistralne ceste u ulici Bihaćke ...

12.07.2019

Javni poziv

Javni poziv

14.06.2019

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA ...

PREUZMI DOKUMENTE: JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA DODJELU NAMJENSKIH ...

Javne Nabavke

11.07.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

09.07.2019

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila ...

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila  u toku 2019. godine 

09.07.2019

Nabavka usluga održavanja klima uređaja

Nabavka usluga održavanja klima uređaja 

02.07.2019

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava