Realizavija projekta "Zeleni kanton"

21.07.2020 - 13:37 by Administrator

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i ove godine  uspješno je okončalo aktivnosti na realizaciji projekta “Zeleni kanton” čiji je cilj unaprjeđenje zaštite okoliša i podizanja ekološke kulture građana.

Postavljenjem deset jumbo plakata sa ekološkom porukom “Čuvajmo okoliš za našu djecu“, na prometnijim putnim pravcima gradova/općina Unsko-sanskog kantona, kao i na značajnim ulazima u naš kanton, gostima i putnicima  upućuje se dobrodošlica u Unsko-sanski kanton sa ekološkom porukom o značaju očuvanja okoliša.

Potrebno je istaći, da je zbog svojih prirodnih ljepota i zaštite i očuvanja okoliša Unsko-sanski kanton  poznat i kao“zeleni kanton”. 

Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša sredstvima iz ekoloških naknada za 2020. godinu.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

12.08.2020

Javni poziv

Javni poziv.

22.07.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "HNK COMPANY" Bosanska Krupa ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "BUSHEL" Bihać za izdavanje ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA Bosnia" d.o.o. Tuzla za izdavanje ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

12.08.2020

Javni poziv.

Obavještenja iz ministarstava

12.08.2020

Javni poziv.