Registrofoni u policijskim stanicama snimaju i arhiviraju sve pozive na broj 122

28.07.2020 - 12:10 by Administrator

    S ciljem unapređenja usluga te bolje saradnje sa građanima, Uprava policije MUP-a USK kontinuirano ulaže u opremanje policijskih službenika, ali i stalnu edukaciju zaposlenih.

    Jedan od ultimativnih zahtjeva za poštivanje ljudskih prava, pravovremenu reakciju i korektnu komunikaciju građana i policije u zaprimanju telefonskih prijava u dežurnim službama policijskih stanica na broj telefona 122 predstavlja i snimanje odnosno arhiviranje govornih komunikacija.

    Primanje ili davanje određenih informacija i podataka čiji sadražaj može biti ponekad sporan za jednu od strana potrebno je na adekvatan način arhivirati te obezbjediti mogućnost naknadnog preslušavanja i analiziranja u različitim pravnim situacijama.

    S tim u vezi Uprava policije MUP-a USK je u svim dežurnim službama policijskih stanica obezbjedila registrofone koji će snimati i arhivirati sve pozive građana prema dežurnom broju 122, ali isto tako i komunikaciju rukovodnih radnika sa policijskim patrolama na terenu.

    Navedena oprema će u velikoj mjeri pomoći u istraživanju zlonamjernih poziva, lažnih prijava od strane građana, ali i neadekavne i neprofesionalne reakcije policijskih službenika prilikom zaprimanja telefonskih prijava.   

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

16.07.2020

PONOVNI JAVNI POZIV za prodaju aparata za ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih ...

07.07.2020

JAVNI POZIV za prodaju aparata za gašenje ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih ...

25.02.2020

JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ZATVORENIH ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

06.02.2020

PONOVNI JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava