Sastanak predstavnika: Svjetske banke, gradova Bihaća i Cazina, općina Bosanska Krupa i Bužim, te resornog Ministarstva

21.05.2019 - 09:34 by Administrator

Danas je u Bihaću, u organizaciji Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša održan sastanak predstavnika: Svjetske banke, gradova Bihaća i Cazina, općina Bosanska Krupa i Bužim, te resornog Ministarstva. 

Na sastanku je prezentovana projektna dokumentacija deponije Bihać i Bosanska Krupa u okviru projekta „Tehničke pomoći za unapređenje integrisanog upravljanja čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini“, koji realizira Svjetska banka uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA).

U okviru projekta izrađena je preliminarna studija izvodljivosti, idejni projekat i procjena uticaja na okoliš deponije u Bihaću i Bosanskoj Krupi. Izrađeni dokumenti bit će prezentirani od strane „Sarajinženjering“ d.o.o..
Projekat je obuhvatio analizu osam odlagališta na različitim lokacijama u BiH i pripremu preporuka o zatvaranju, sanaciji i prilagođavanju odlagališta kako bi se smanjili/minimizirali utjecaji na okoliš ili uspostavili novi kapaciteti odlagališta. Na području Unsko-sanskog kantona obuhvaćeni su Bihać i Bosanska Krupa - sanacija i prilagođavanje nesanitarnih odlagališta sanitarnom načelu odlaganja otpada.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

21.08.2019

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za rekonstrukciju ...

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za rekonstrukciju i modernizaciju dijela magistralne ...

20.08.2019

Javni poziv: Uvid u idejni projekat obilaznice ...

Javni poziv: Uvid u idejni projekat obilaznice Bihaća, dionica Jablanska ulica - ...

15.08.2019

Javni poziv na uvid u Glavni projekat rekonstrukcije ...

Javni poziv na uvid u Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice na cesti M5 u naselju ...

24.07.2019

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za rekonstrukciju ...

"Poštovani korisnici, nakon što smo uočili da je tekst Javnog ...

Javne Nabavke

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

11.07.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava