Sastanak Radne grupe za praćenje aktivnosti izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na području općine Dvor u Republici Hrvatskoj

13.05.2019 - 14:49 by Administrator

Danas je u prostorijama Vlade Unsko-sanskog kantona održan sastanak Radne grupe za praćenje aktivnosti izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na području općine Dvor u Republici Hrvatskoj

Nakon analize dosadašnjih aktivnosti Radne grupe i Ministarstva za građenje, prostorni uređenje i zažtitu okolišapo ovom pitanju, doneseni su odgovarajući Zaključci za poduzimanjem adekvatnih mjera u cilju zaštite zdravlja ljudim odnosno građana Unsko-sanskog kantona, a naročito stanovništva koje živi u općinama koje graniče sa Republikom Hrvatskom na ovom području

Jedan od bitnijih zaključaka sa održanog sastanka je i organiziranje posjete Radne grupe općini Dvor, sa predstavnicima gradova/općina Unsko-sanskog kantona koje graniče ovom području i predstavnicima općine Bosanski Novi.

Istaknuta je i važnost kontinuirane saradnje sa delegatima u zakonodavnim skupštinama viših nivoa sa područja Unsko-sanskog kantona, kao i animiranje nevladinog sektora, kao bitnog učesnika u procesu potivljenja izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na području općine Dvor u Republici Hrvatskoj, sa kojima će Ministarstvo u narednom periodu održati sastanak po ovom pitanju.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

15.05.2019

Javni poziv na uvid u idejni projekat za ...

Preuzmi dokument: Javni poziv na uvid u idejni projekat za rekonstrukciju i ...

03.04.2019

Javni poziv za izbor stručnih osoba za rad ...

PREUZMI DOKUMENT: Javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u komisiji za ...

20.07.2018

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA ...

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o izvršenju  Budžeta Unsko – ...

03.07.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

Javne Nabavke

20.05.2019

Realizacija ugovora sa 31.03.2019

Preuzmi dokument: Realizacija ugovora sa 31.03.2019

17.05.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke.

15.05.2019

Poljoprivredni zavod - Nabavka

Poljoprivredni zavod - Nabavka

Ulica Alije Đerzeleza br. 6
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava