Sastanak Radne grupe za praćenje aktivnosti izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na području općine Dvor u Republici Hrvatskoj

13.05.2019 - 14:49 by Administrator

Danas je u prostorijama Vlade Unsko-sanskog kantona održan sastanak Radne grupe za praćenje aktivnosti izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na području općine Dvor u Republici Hrvatskoj

Nakon analize dosadašnjih aktivnosti Radne grupe i Ministarstva za građenje, prostorni uređenje i zažtitu okolišapo ovom pitanju, doneseni su odgovarajući Zaključci za poduzimanjem adekvatnih mjera u cilju zaštite zdravlja ljudim odnosno građana Unsko-sanskog kantona, a naročito stanovništva koje živi u općinama koje graniče sa Republikom Hrvatskom na ovom području

Jedan od bitnijih zaključaka sa održanog sastanka je i organiziranje posjete Radne grupe općini Dvor, sa predstavnicima gradova/općina Unsko-sanskog kantona koje graniče ovom području i predstavnicima općine Bosanski Novi.

Istaknuta je i važnost kontinuirane saradnje sa delegatima u zakonodavnim skupštinama viših nivoa sa područja Unsko-sanskog kantona, kao i animiranje nevladinog sektora, kao bitnog učesnika u procesu potivljenja izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na području općine Dvor u Republici Hrvatskoj, sa kojima će Ministarstvo u narednom periodu održati sastanak po ovom pitanju.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

19.02.2020

Uvid u predmet po zahtjevu investitora Beganović ...

Uvid u predmet po zahtjevu investitora Beganović Mirsada iz Cazina za izdavanje ...

14.02.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "DURIĆ BENZ" Cazin za izdavanje ...

10.02.2020

Uvid u idejni projekat za izgradnju magistralne ...

Preuzmi dokument: Uvid u idejni projekat za izgradnju magistralne ceste M 4.2. ...

10.02.2020

Uvid u idejni projekat za izgradnju obilaznice ...

Preuzmi dokument: Uvid u idejni projekat za izgradnju obilaznice Bihaća, dionica ...

Javne Nabavke

14.02.2020

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH

14.02.2020

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački ...

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački s objavom obavještenja

03.02.2020

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

03.02.2020

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava