Sastanak sa direktorima komunalnih poduzeća

21.08.2019 - 19:13 by Administrator

Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša danas je, u Bihaću, organizovao sastanak sa predstavnicima komunanih poduzeća koja posluju na području Kantona.

Razgovaralo se o problematici u ovoj oblasti te mogućnostima i preduslovima za uspostavljanje kvalitetnijeg rada a na krajnju korist korisnika usluga.

Danas je, u sklopu implementacije projekta “Čiste prometnice“ izvršeno i preuzimanje 5000 kesa za prikupljanje otpada i aluminijskih pločica sa natpisom.

Projekat „Čiste prometnice“ je projekat koji ovo Ministarstvo provodi u cilju minimiziranja otpada koji se nekontrolisano baca na važnijim saobraćajnicama Unsko-sanskog kantona. U protekom periodu Ministarstvo je obezbijedilo nabavku cijevi velikog profila i metalnih pločica na kojima je štampan naziv ministarstva koje su pričvršćene za betonske cijevi, kao i plastične vreće koje se postavljaju u betonske cijevi.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

07.11.2019

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "I-CRNI" ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "I-CRNI" d.o.o. Cazin za izdavanje ...

22.10.2019

Poziv na uvid u idejni projekat: Izdavanje ...

Poziv na uvid u idejni projekat:  Izdavanje urbanističke saglasnosti za ...

21.10.2019

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za rekonstrukciju ...

Preuzmi dokument / Javni poziv: Uvid u idejni projekat za rekonstrukciju ceste ...

16.10.2019

Zahtjev investitora "Pro-Kop" d.o.o. Cazin ...

Zahtjev investitora "Pro-Kop" d.o.o. Cazin za izdavanje urbanističke saglasnosti ...

Javne Nabavke

19.11.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke ...

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke za Nabavku jednog putničkog motornog ...

15.11.2019

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

15.11.2019

Poništenje Javnog poziva za prikupljanje ...

Preuzmi dokument: Poništenje Javnog poziva za prikupljanje ...

15.11.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava