Sastanak sa direktorima komunalnih poduzeća

21.08.2019 - 19:13 by Administrator

Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša danas je, u Bihaću, organizovao sastanak sa predstavnicima komunanih poduzeća koja posluju na području Kantona.

Razgovaralo se o problematici u ovoj oblasti te mogućnostima i preduslovima za uspostavljanje kvalitetnijeg rada a na krajnju korist korisnika usluga.

Danas je, u sklopu implementacije projekta “Čiste prometnice“ izvršeno i preuzimanje 5000 kesa za prikupljanje otpada i aluminijskih pločica sa natpisom.

Projekat „Čiste prometnice“ je projekat koji ovo Ministarstvo provodi u cilju minimiziranja otpada koji se nekontrolisano baca na važnijim saobraćajnicama Unsko-sanskog kantona. U protekom periodu Ministarstvo je obezbijedilo nabavku cijevi velikog profila i metalnih pločica na kojima je štampan naziv ministarstva koje su pričvršćene za betonske cijevi, kao i plastične vreće koje se postavljaju u betonske cijevi.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

06.09.2019

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju ...

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju plinskog postrojenja u sklopu kompleksa ...

06.09.2019

Javni poziv: Uvid u predmet po zahtjevu operatora ...

Javni poziv: Uvid u predmet po zahtjevu operatora "TRI BRATA" d.o.o. Velika ...

29.08.2019

Javni poziv: Uvid u predmet po zehtjevu operatora ...

Javni poziv: Uvid u predmet po zehtjevu operatora ''POBRIĆ'' d.o.o. ...

29.08.2019

Javni poziv: Uvid u predmet po zehtjevu operatora ...

Javni poziv: Uvid u predmet po zehtjevu operatora ''HOLDINA'' d.o.o. ...

Javne Nabavke

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava