Sastanak sa direktorima komunalnih poduzeća

21.08.2019 - 19:13 by Administrator

Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša danas je, u Bihaću, organizovao sastanak sa predstavnicima komunanih poduzeća koja posluju na području Kantona.

Razgovaralo se o problematici u ovoj oblasti te mogućnostima i preduslovima za uspostavljanje kvalitetnijeg rada a na krajnju korist korisnika usluga.

Danas je, u sklopu implementacije projekta “Čiste prometnice“ izvršeno i preuzimanje 5000 kesa za prikupljanje otpada i aluminijskih pločica sa natpisom.

Projekat „Čiste prometnice“ je projekat koji ovo Ministarstvo provodi u cilju minimiziranja otpada koji se nekontrolisano baca na važnijim saobraćajnicama Unsko-sanskog kantona. U protekom periodu Ministarstvo je obezbijedilo nabavku cijevi velikog profila i metalnih pločica na kojima je štampan naziv ministarstva koje su pričvršćene za betonske cijevi, kao i plastične vreće koje se postavljaju u betonske cijevi.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "BUSHEL" Bihać za izdavanje ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA Bosnia" d.o.o. Tuzla za izdavanje ...

12.06.2020

Javni poziv za kandidiranje projekata za ...

Dokumentacija u prilogu: Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu namjenskih ...

09.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "KR-PROMET" ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "KR-PROMET" d.o.o. Velika Kladuša ...

Javne Nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

19.06.2020

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga

- Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga putem pregovaračkog postupka bez objave ...

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

10.07.2020

.

Obavještenja iz ministarstava

10.07.2020

.