Sastanak sa direktorima vodovodnih preduzeća

23.05.2018 - 11:03 by Administrator

Dragan Polimanac, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Unsko-sanskog katona održao je danas radni sastanak sa predstavnicima vodovodnih preduzeća s područja Unsko-sanskog kantona. Uz ministra Polimanca i njegove saradnike sastanku su bili prisutni i predstavnici Komisije za koncesije USK a sastanak je tematski bio posvećen ubrzanju postupka zaključenja ugovora o koncesiji o korištenju vode za javno vodosnabdijevanje.

Do sada su samo operatori vodovodnih sistema u Sanskom Mostu i Bosanskom Petrovcu dostavili zahtjeve za zaključenje ugovora o koncesiji. Stav je Ministarstva poljoprivrede da cijena treba biti simbolična, po kubnom metru vode koji se zahvata.

Na sastanku je dogovoreno da će Ministarstvo poljoprivrede, u saradnji sa Komisijom za koncesije, pripremiti i dostaviti Vladi kantona na razmatranje, izmjene Dokumenta o politici dodjele koncesija i precizirati cijenu koncesija o korištenju vode za javno vodosnabdijevanje, te precizirati da se 60 posto uplaćenih sredstva vraća komunalnim preduzećima za projekte u oblasti vodosnabdijevanja, dok će 40% biti usmjereno na projekte istraživanja u vodoprivredi.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

25.05.2018

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava Budžeta ...

            Na osnovu Odluke ...

Javne Nabavke

21.03.2019

Poništenje Javnog poziva za dodjelu sredstava ...

Poništenje Javnog poziva za dodjelu sredstava Budžeta Unsko-sanskog ...

06.03.2019

...

Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja.

06.03.2019

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke.

26.02.2019

Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila

Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila