Sastanak sa direktorima vodovodnih preduzeća

23.05.2018 - 11:03 by Administrator

Dragan Polimanac, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Unsko-sanskog katona održao je danas radni sastanak sa predstavnicima vodovodnih preduzeća s područja Unsko-sanskog kantona. Uz ministra Polimanca i njegove saradnike sastanku su bili prisutni i predstavnici Komisije za koncesije USK a sastanak je tematski bio posvećen ubrzanju postupka zaključenja ugovora o koncesiji o korištenju vode za javno vodosnabdijevanje.

Do sada su samo operatori vodovodnih sistema u Sanskom Mostu i Bosanskom Petrovcu dostavili zahtjeve za zaključenje ugovora o koncesiji. Stav je Ministarstva poljoprivrede da cijena treba biti simbolična, po kubnom metru vode koji se zahvata.

Na sastanku je dogovoreno da će Ministarstvo poljoprivrede, u saradnji sa Komisijom za koncesije, pripremiti i dostaviti Vladi kantona na razmatranje, izmjene Dokumenta o politici dodjele koncesija i precizirati cijenu koncesija o korištenju vode za javno vodosnabdijevanje, te precizirati da se 60 posto uplaćenih sredstva vraća komunalnim preduzećima za projekte u oblasti vodosnabdijevanja, dok će 40% biti usmjereno na projekte istraživanja u vodoprivredi.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

26.04.2019

Konkurs o ustupanju na korišćenje ribolovnih ...

PREUZMI DOKUMENT: Konkurs o ustupanju na korišćenje ribolovnih područja, ...

03.04.2019

JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja pašnjaka ...

03.04.2019

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE ...

25.05.2018

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava Budžeta ...

            Na osnovu Odluke ...

Javne Nabavke

20.05.2019

Realizacija ugovora sa 31.03.2019

Preuzmi dokument: Realizacija ugovora sa 31.03.2019

17.05.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke.

15.05.2019

Poljoprivredni zavod - Nabavka

Poljoprivredni zavod - Nabavka