Saziv za 14. redovnu sjednicu Skupštine 17.12.2020. godine

16.12.2020 - 11:57 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na usaglašen prijedlog Kolegija, 

S a z i v a m

14. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati dana 17.12.2020.godine (četvrtak) u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza broj 6 u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći  

D n e v n i   r e d

 

 1. Izvod iz zapisnika sa 13. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
 2. Poslanička pitanja;
 3. Prijedlog Zakona o inspekcijama Unsko-sanskog kantona;
 4. Prijedlog Zaklona o priznavanju inostrani obrazovnih kvalifikacija;
 5. Prijedlog Zakona o naučno istraživačkoj djelatnosti;
 6. Prijedlog Zakona o  dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica;
 7. a) Nacrt Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu;
  b) Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Unsko-sanskog kantona za period januar-mart 2021. godine;
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine premije za 2021. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona;
 11. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu;
 12. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2019.godinu;
 13. a) Program rada Skupštine Unsko-sanskog kantona  za 2021. godinu;
  b) Informacija o realizaciji Programa rada Skupštine za 2020. godine

                    Zamjenik predsjedavajućeg                 
                         Skupštine Unsko-sanskog kantona

                                                                                         Razim Halkić, mr.informatike                                                          

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

08.04.2021

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

01.04.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

03.03.2021

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene

19.02.2021

Odluka o poništenju postuka javne nabavke ...

Preuzimi dokument: - Odluka o poništenju postuka javne nabavke - 16.02.2021. Za ...

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava