Sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

29.08.2019 - 16:30 by Administrator

U Bihaću je jučer zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, premijer Mustafa Ružnić i članovi Vlade, razmatrali su, i uputili u skupštinsku proceduru, Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu Unsko-sanskog kantona. Kako je obrazložio ministar privrede Nijaz Kadirić, Zakon o JPP, usvojen prije nekoliko godina, u praksi se pokazao nepropvodiv te se pristupilo izradi novog zakona. Prilikom izrade nacrta Zakona o javno-privatnom partnerstvu vodilo se računa o potrebi usklađivanja Zakona sa propisima Evropske unije. U tom smislu Zakon je usklađen sa odredbama Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i sa evopskom praksom u primjeni modela javno-privatnog partnerstva reflektovanoj u Zelenoj knjizi Evropske unije o javno-privatnom partnerstvu .

Na prijedlog Adnana Alagića, ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline je razmatran i Nacrt Zakona o stavljanju van snage Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata, a na temelju mišljenja većine lokalnih zajednica zbog kompliciranosti procedura.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Javne Nabavke

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

29.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija