82. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

07.11.2019 - 15:16 by Administrator

Na prijedlog Ermina Zulića, ministra za pitanja boraca i RVI članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, na danas održanoj sjednici, usvojili su Odluku o broju i visini stipendija studentima boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona za akademsku 2018/2019. godinu.

Ove godine dodijeljeno je 790 stipendija koje iznose 630 KM za akademsku godinu.

Vlada USK razmatrala je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.-30.09.2019. godine. Ukupno ostareni prihodi, primici i finansiranje u periodu 01.01.-30.09.2019. godine iznose 160.650.861,24 KM odnosno 93,48 % ukupno planiranih prihoda za izvještajni period.

Ostvarenje prihoda u periodu 01.01.-30.09.2019. godine, u odnosu na isti period
prethodne godine je veće za 9.069.276,91 KM ili 6,44 % .

U izvještajnom periodu isplaćene su plate za novembar i decembar 2018. godine, plate januar-juli 2019. godine za sve budžetske korisnike Unsko-sanskog kantona, te august 2019. godine za uposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, pravosudnim organima i organima uprave, zatim topli obrok za novembar i decembar 2018. godine i januar-juli 2019. godine, te prevoz uposlenih za period februar 2018. do april 2019.godine, regres za2018. godinu iz vlastitih sredstava, pomoći u slučaju smrti do septembra 2019. godine, pomoći u slučaju teže bolesti od decembra 2017. do septembra 2019. godine, otpremnine za odlazak u penziju od februara 2018. godine do septembra 2019. godine, a pored navedenog Vlada Kantona je izmirila dospjele obaveze po kreditima na dan 30 .09 . 2019 . godinu (glavnica i kamata) cca 4,99 miIiona KM. Vlada Federacije doznačila je Kantonu 4 miliona KM namjenskih sredstava usmjerenih u za poboljašanje stanja u oblastima zdravstva i sigurnosti zbog migrantske krize na ovom području F BiH.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

14.02.2020

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH

14.02.2020

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački ...

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački s objavom obavještenja

14.02.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

03.02.2020

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila