Sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

19.05.2020 - 04:21 by Administrator

U Bihaću je zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona, na kojoj je, u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu za potporu demografskog razvoja, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, donesena Odluka o isplati naknade za treće i svako naredno živorođeno dijete u Unsko-sanskom kantonu u 2020. godini.

Ovom Odlukom utvrđena je naknada za treće i svako naredno živorođeno dijete u Unsko-sanskom kantonu u 2020.godini u visini od 500 KM jednokratno. Pravo na naknadu ostvaruje roditelj djeteta sa prebivalištem u Unsko-sanskom kantonu a isplata naknada vršit će se posredstvom centara za socijalni rad Unsko-sanskog kantona. 

Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike sredstva za potporu demografskog razvoja planirana su u iznosu od 200.000 KM. 

Članovi Vlade USK prihvatili su mišljenje Ministarstva finansija o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon, podnesenu od zastupnice u Skupštini Unsko-sanskog kantona Fatke Kulenović, te je materijal upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona na dalje postupanje. 

U Inicijativi su predložene slijedeće izmjene i dopune Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon - dopuna Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon na način da se doda novi član koji glasi: Porez na promet nekretnina se ne plaća kada državljanin Bosne i Hercegovine do 35 godina starosti, koji ima prebivalište na podrucju Kantona koji nema nekretnine u svom vlasništvu, prvi put kupuje stan ili kuću kojom rješava svoje stambeno pitanje i to za površinu do 20 m2 po članu porodičnog domaćinstva, a kojima se smatraju bračni drug i njihova maloljetna djeca.
Mladi ljudi do 35 godina, koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, ovim izmjenama bi bili oslobodeni plaćanja poreza prilikom kupovine prve nekretnine, a u cilju poduzimanja demografskih mjera sa pozitivnim efektom usmjerenim na smanjenje iseljavanja stanovništva. 
Na osnovu navedenog Ministarstvo finansija smatra Inicijativu opravdanom.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o prenamjeni sredstava , radi ublažavanja posljedica uzrokovanih koronavirusa (COVID -19) . Za poticaje u poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji prenamijenjena su sredstva u iznosu od 2 360 000 KM.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi PDF dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020.

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača